Механізм взаємодії фіскальної та монетарної політики держави

Автор(и)

Ключові слова:

фіскальна політика, монетарна політика, кейнсіанська модель, класична модель.

Анотація

В цій статті досліджені механізми взаємодії фіскальної та монетарної політик, для забезпечення економічного розвитку держави.

фіскальна політика, монетарна політика, кейнсіанська модель, класична модель.

Посилання

Андрущак Є.М. Організаційно-економічні аспекти координації грошово-кредитної та фіскальної політики в Україні / Є.М. Андрущак, В.С. Хар // Науковий журнал «Економіка та управління» . – 2010. – № 2 . – С.55-61.

Баженова Ю. Моделювання впливу монетарних та фіскальних змінних на економіку України// Економіка та держава. – 2009. – №2.- С. 29-31.

Запатріна І. Фінансова політика та її вплив на економічне зростання// Економіст. – 2009. – №3. – С. 27-31.

Манцуров І. Монетарна політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки та її зростання// Економіка та держава. – 2009.- №4.- С. 19-20.

Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: у 2 ч./С. Будагівська, О.Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред.

С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 449-469.

Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці: м онографія / В.Д. Лагутін . – К.: КНТЕУ, 2007. – 247 с.

Небава М.І. Макроекономіка. Тематичний тлумачний словник термінів. Навчальний посібник.– Вінниця: ВДТУ, 2000. – С. 116-122.

Опарін В.М. Фіскальні засоби стимулювання економічного зростання/ В.М.Опарін, М.М.Фельдгольц// Фінанси України. – 2009.- №10.- С. 61-70.

Сліпченко Т. Монетарний механізм макроекономічної координації економічного зростання // Вісник Тернопільської академії народного господарства.- 2005.- №4.- С. 77-85.

Інтернет джерела – www.gufer.net

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ