ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

В.О. Гулевич, В.В. Кузьмінська

Анотація


У статті розглянуто поняття собівартості продукції, її структуру і витрати що входять у її склад, зв'язок собівартості продукції з фінансовим станом підприємства. Наведені приклади шляхів покращення фінансового стану підприємства за рахунок собівартості продукції.

 


Ключові слова


собівартість продукції; фінансовий стан; структура собівартості; прямі; непрямі; загальновиробничі витрати; ефективність виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Методичні рекомендації щодо формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджені наказом Державного комітету промислової політики від 02.02.01 р. №47.

Абрютина М.С. Анализ финансово–экономической деятельности предприятия : учебно-практическое пособие / Абрютина М.С., Грачев А.В. – М. : Дело и Сервис, 2002. –

с.

Бойчик I.М. Витрати виробництва i собiвартiсть продукції пiдприємтва / Економіка підприємства : навч. Посібник / Бойчик I.М. – К.: Знання, 2002. – 316 с.

Давидович І.Є. Управління витратами : навч. посіб. / Давидович І.Є. – 2 вид., перероб. і доп. – Т. : Економічна думка, 2004. – 228 с.

Касьянова Г. Себестоимость продукции, работ и услуг : учебн. пособ. / Касьянова Г. – М.: ИД Аргумент, 2008. – 304с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.