УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЄКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • Валентина Миколаївна Марченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
  • Олена Вікторівна Місяйло навчання - студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Ключові слова:

бізнес-проєкти, бізнес-процеси, конкурентоспроможність, сталий розвиток, бенчмаркінг, конкурентний потенціал

Анотація

У статті розглянуто основні характеристики проєктів, що реалізуються на підприємстві. Проаналізовано алгоритм виконання бізнес процесів у межах реалізації проєкту. Розкрито сутність та структуру потенціалу конкурентоспроможності за рахунок розробки бізнес-проєктів. Визначено, що управлінський потенціал є однією з основних складових, що обумовлюється зв’язком проєкту з усіма елементами системи управління. Досліджено зв’язок управління проектами з об’ємною моделлю зростання конкурентоспроможності. Визначено одного з найбільш ефективного методу оцінки конкурентоспроможності підприємства в контексті реалізації проєктів. Розкрито актуальний напрям проєктів серед вітчизняних підприємств, який пов’язаний з Глобальними цілями сталого розвитку, визначеними ООН, а також відповідає концепції «триєдиного підсумку», розробленого англійським вченим Дж. Елкінгтоном.

Посилання

Офіційний сайт Project Management Institute, Inc. Доступно: https://www.pmi.org/ (дата звернення: 11.11.2020).

Кортельова Н. В. Економічний механізм управління проектами на прикладі виробництва металоконструкцій: автореф. дис. … наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.04; Приазовський державний технічний університет. Маріуполь, 2007. 23 с.

Талавиря М. П. Методичні підходи щодо проведення державної підтримки сільського господарства. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2006. № 1. С. 86-90.

Гусева М. Н. Использование проектного управления развитием конкурентоспособности строительной организации на этапах ее жизненного цикла. Знание. Понимание. Умение. 2011. №4. Доступно: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/4/Guseva_Application_of_Project_Management/ (дата звернення: 13.11.2020).

Антонова І. В. Бенчамркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2015. Випуск 2 (19). С. 135-143.

Мащак Н. М. Конкурентоспроможність підприємства в контексті сталого розвитку. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2013 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. Львів : АртDрук. С. 144–145.

Офіційний сайт Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Доступно: https://www.ua.undp.org/ (дата звернення: 15.11.2020).

Практики КСВ в Україні 2019. Під ред. Саприкіної М.; Центр «Розвиток КСВ». К.: 2019. 152 с.

Практики КСВ в Україні 2018. Під ред. Саприкіної М.; Центр «Розвиток КСВ». К.: 2019. 68 с.

Петрашко Л. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнеспрактиці. Міжнародна економічна політика. 2011. Вип. 1-2. С. 115-141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-10

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ