СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПРИДБАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ю. В. Тюленєва

Ключові слова:

житлова політика, механізм забезпечення житлом, доступне житло.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасних механізмів забезпеечння житлом в Україні на рівні держави. Визначено особливості реалізації житлової політики, рівень забезпеченості населення власним та орендованим житлом. На рівні держави фінансовий механізм реалізації житлової політики представлений сукупністю державних бюджетних програм та місцевих програм. Визначено основні державні органи, які реалізують житлову політику. Проаналізовано основну бюджетну програму направлену на забезпечення громадян доступним житлом. Виявлено недоліки даної програми та несистемність реалзації житлової політики.

Посилання

1. Державна служба статистика України : офіційна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14.11.2019 № 294 // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/ed20191114#Text.

3. Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва : Закон України від 25.12.2008 № 800-VI // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=800-17.

4. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.minregion.gov.ua/about/

5. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву : офіційний сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.molod-kredit.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ