СТАН ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ю. В. Тюленєва

Ключові слова:

житлова політика, доступне житло, механізми забезпечення житлом

Анотація

Статтю присвячено дослідженню стану забезпечення житлом громадян в Україні, визначенню основних нормативно-правоих актів, які формують політику у сфері житлового забезпечння громадян. Встановлено, що основні законодавчі норми встановлені ще за радянських часів. Визначено ключові проблеми у сфері житлової політики в Україні, зокрема аварійний стан житлового фонду. Визначено, що житлова площа, що припадає на одну людину не відповідає загальноприйнятим стандартам і для того, щоб її досягнети Україні треба як мінімум 90 років. Встановлено, що рівень доступності житла в України становить в середньому 7 років.

Посилання

Конституція України [Електронний ресурс] : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Режим доступу: https://cutt.ly/Lhr6vq0.

Державна служба статистика України : офіційна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Вараниця А., 2014. Нормативно-правове забезпечення механізмів державного управління у сфері молодіжної житлової політики в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. Вип. 3. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_3_14.

Житловий Кодекс Української РСР [Електронний ресурс] : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1983, Додаток до № 28, ст.573, ред. від 01.01.2020 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу: https://cutt.ly/Ghr6EZJ.

Правила обліку громадян які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР [Електронний ресурс] : постанова Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470, ред. від 01.06.2019 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу: https://cutt.ly/LhtokCP.

Концепція державної житлової політики [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 30.06.1995 № 254/95 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/95-вр#Text.

Про житловий фонд соціального призначення [Електронний ресурс] : Закон України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 19-20, ст.159 від 11.12.1984 № 470, ред. від 13.10.2018 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу: https://cutt.ly/LhtokCP.

Бершеда Є. Р., 2016. Законодавче забезпечення вирішення житлової проблеми в Україні [Електронний ресурс]. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. № 5. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2016_5_15.

Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування [Електронний ресурс]. К. : Центр громадської експертизи, 2009. Режим доступу: https://www.irf.ua/files/ukr/programs_law_areas_publ_2028_ua_law.pdf

Олійник Н., 2010. Концептуальні засади державної житлової політики [Електронний ресурс]. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. № 1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_1_14.

Киричук Ю. Л., 2009. Зарубіжний досвід впливу держави на забезпечення доступності житла [Електронний ресурс]. Теорія та практика державного управління. Вип. 4. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_4_56.

Киричук Ю., 2009. Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. № 1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2009_1_12.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ