УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

Ключові слова:

управління маркетинговою політикою, SDG, соціально відповідальний, зелений маркетинг, маркетингова стратегія, стейкхолдери

Анотація

Статтю присвячено питанням визначення сутності і логіки сучасного етапу еволюції управління маркетинговою політикою в контексті інтенсивного впровадження концепції сталого розвитку у діяльність підприємств. Зокрема, за рахунок запровадження концепцій зеленого, сталого маркетингу та формування оптимальних згідно SDG взаємозв’язків маркетингу з іншими бізнес-процесами у діяльності підприємств.

Розкрито сутність поняття маркетингової політики промислового підприємства та її елементів (товарної, збутової, логістичної політик, просування та ціноутворення). Визначено, що управління маркетинговою політикою – це планування, координація, аналіз, контроль, мотивування, організація та комунікація у процесі розроблення і реалізації маркетингових заходів, що забезпечують загальну спрямованість на ключових стейкхолдерів, досягнення цілей розвитку компанії за допомогою реалізації маркетингової стратегії безпосередньо у маркетинговій діяльності.

Проаналізовано підходи до управління маркетинговою політикою підприємств. Визначено, що основними серед них є: системний, процесний, комплексний та організаційний. Обґрунтовано, що врахування SDG у процесі розроблення та реалізації маркетингової політики може створити умови до довгострокового стійкого розвитку бізнесу, стимулювання інновацій у всіх бізнес-процесах, збалансування інтересів стейкхолдерів.

 

Посилання

Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник. К.: Лібра, 2010. 720 с.

Гузенко Г.М. Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 227–234.

Ілляшенко С.М. Маркетингова діяльність на підприємстві. Економіка підприємства: підручник. Суми: Університетська книга, 2012. С.528–559.

Кобець Д. Л. Формування системи маркетингового управління промисловими підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 7(2). С. 206–208.

Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку: монографія. Полтава: Дивосвіт, 2013. 163 с.

Чайка І.П. Сучасна концепція маркетингового управління діяльністю підприємства. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. 2017. Том 27. № 1. С. 257–262.

Ottman J. A. Green marketing: challenges and opportunities for the new marketing age. 1994. 287 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-22

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ