МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • П.В. Круш
  • Олексій Олексійович Мурін

Ключові слова:

прибуток, прибутковість, управління прибутком, фінансові результати, ресурси, механізм управління прибутковістю діяльності.

Анотація

У статті досліджено сутність механізму управління прибутковістю діяльності підприємства у сучасних умовах. Зокрема, визначено основні елементи та етапи реалізації механізму управління прибутковістю діяльності підприємства. Обгрунтовано ключові принципи реалізації механізму управління прибутковістю, серед яких основними визначено: інтегрованість із загальною системою управління підприємством, комплексний характер прийняття управлінських рішень, високий динамізм управління, варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень, орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. Запропоновано враховувати у процесі формування та реалізації механізму управління прибутковістю діяльності підприємств низку умов, які визначаються факторами безпосереднього внутрішнього середовища та взаємозвязками між підмисистемами управління підприємством. Визначено вагому роль управлінських кадрів, їх здатностей та компетенцій у процесі формування та імплементації у діяльність підприємств мехаінзму управління прибутковістю, його адаптації до умов середовища.

Посилання

Бланк И. А. Управление прибылью. К. : Ника-Центр, Эльга, 2002. 752 с. 2. Блажевич О. Г., Сафонов а Н. С. Управление прибылью предприятия. Научны й вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2017. № 4. С. 14–23. 3. Коваленко Д. І., Бейгул В. І. Фoрмування стратегії управління прибуткoвістю підприємства. International scientific journal. 2015. № 2. С. 43–48. 4. Вінярськ а М. Р., Пилипенко Л. М. Економічн а сутність результаті в діяльност і підприємства. Сучасн і пробле ми економіки і менеджмент у : тези доповіде й міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 10–12 листопад а 2011 року, присвяченої 45-річчю Інститут у економіки і менеджмент у т а 20-річчю Інститут у післядипломної освіти Національного університет у «Львівськ а політехніка». Льві в : Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 457–458. 5. Звірько Г.П. Методичні підходи до аналізу прибутковості господарської діяльності господарського суб’єкта господарювання. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2011. № 7. С. 28–36. 6. Бочаров В. В. Финансовое моделирование: Учеб. Пособие [Текст] / В.В. Бочаров – СПб.: Питер, 2000.– 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-22

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ