ІТ-КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ

Автор(и)

Ключові слова:

ефективність, загроза, ІТ-капітал, модель, фактор виробництва

Анотація

У статті уточнено поняття ІТ-капіталу як одного із факторів виробництва промислового підприємства.  За допомогою побудови виробничої функції досліджено його вплив на обсяг продукції промислових підприємств України. З цією метою ІТ-капітал відокремлено як третій фактор у виробничій функції. Підтверджено статистичну значимість розробленого рівняння регресії. Виявлено, що частка впливу ІТ-капіталу на зміну величини обсягу реалізації продукції є суттєвою і складає 16%. Побудовано також економіко-математичну модель залежності обсягу управлінської інформації, виробленої в автоматизованих системах управління від чисельності співробітників відділу ІТ та величини ІТ-капіталу підприємства. Показано, що ІТ-капітал сприяє підвищенню ефективності використання інших активів і ресурсів підприємства. Обґрунтовано, що у зв’язку з незначними сумами інвестицій в ІТ-капітал та великою віддачею від його використання на великих промислових підприємствах немає сенсу розраховувати показники рентабельності ІТ-капіталу. Виявлено, що активніше застосування ІТ-капіталу пришвидшує протидію як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам підприємства. Установлені періоди для критичного часу протидії загрозі банкрутства.

Посилання

Brynjolfsson E., Hitt L. (1996) Paradox Lost: Firm-Level Evidence on the Returns to Information Systems Spending, Management Science, Vol. 42, рр.91-95.

Лобов С.П. Теорія оцінювання ефективності прискорення процесів управління підприємствами.–Кривий Ріг: Вид. Р.А.Козлов, 2015, 412 с.

Філіпішин І.В. Інформаційні системи у механізмі управління підприємством в умовах інформаційної економіки. Інформаційні технології в економіці та управління, 20018, № 1, с.125 – 130.

Войтко О.В. Передумови створення концепції інформаційної війни в еру новітніх технологій. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, 2013, № 3 (18), С. 99-100.

Смірних Д. В., Войтко С. В. Компаративний аналіз розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у країнах СНД. Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ», 2015, Вип. 12, с. 103-107.

Лобов С.П. Складові економічного ефекту від використання корпоративних інформаційних систем. Економічний вісник Національного гірничого університету, 2014, №2, с.60-68.

Нусинов В. Я. Оценка степени тяжести финансового кризиса украинских компаний. East European Scientific Journal: научный международный журнал, 2016, № 14, Ч. 2, с. 81–88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-22

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ