ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олена Василівна Перепелюкова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0385-4047

Ключові слова:

регіон, стратегічні цілі, соціально-економічний розвиток, дерево цілей

Анотація

Стаття присвячена аналізу деяких проблемних аспектів стратегічного забезпечення розвитку регіонів. Було виокремлено основні напрями, за якими доцільним є розробка стратегій соціально-економічного розвитку регіонів. Було встановлено, що для більшості регіонів  державними пріоритетними напрямками розвитку є основні дев’ять напрямів щодо розробки дерева цілей для стратегічного управління. В роботі на прикладі Харківської області було проаналізовано основні пріоритетні напрями регіонального розвитку. В роботі на основі теоретичного аналізу було встановлено, що визначені державою пріоритетні напрямки розвитку регіонів не повною мірою відповідають пріоритетним напрямкам, що визначені самими регіонами при розробці своїх стратегій розвитку. Було визначено, що основними проблемами економічного розвитку регіону визначаються виходячи з співставлення часткових показників компонент з їх небезпечними пороговими значеннями. В роботі було доведено, що для подолання відповідних диспропорцій в регіональному розвитку необхідним є формулювання відповідних стратегічних цілей, які повинні мати  конкретність, точність, повноту та відсутність протиріч. В роботі було запропоновано дерево цілей, яке  узгоджує стратегічні напрямки розвитку соціальної, економічної та екологічної сфер соціально-економічного розвитку регіонів.

Біографія автора

Олена Василівна Перепелюкова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу

Посилання

Постанова КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 06.08.2014 року №385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#Text

Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://strategy.kharkiv.ua/docs/kharkiv_region_strategy_project.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-22

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ