ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Кузнєцова Національній технічний університет Україні «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0162-1071
  • Олександр Олександрович Байло Національній технічний університет Україні «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4688-6401

Ключові слова:

високотехнологічні товари, експорт, зовнішньоекономічна діяльність, Індустрія 4.0, прямі іноземні інвестиції, цифрова економіка

Анотація

На сучасному етапі багато українських підприємств активно беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, що є важливою складовою ринкових відносин. Проте неготовність українських підприємств до модернізації виробництва та запровадження нових технологій, що базуються на здобутках Індустрії 4.0., а також недостатній досвід роботи на зовнішніх ринках, зумовлюють актуальність пошуку шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. У статті досліджено особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в сучасних умовах: можливості та загрози Індустрії 4.0, аналіз рейтингу Global innovation index та місце країни в ньому, структуру прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності, динаміку експорту високотехнологічних товарів. Визначено проблеми та розроблено шляхи для подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Особливу увагу приділено економічним важелям щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності країни в цілому. Виокремлено роль Індустрії 4.0 в розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Виділено основні критерії, яким мають відповідати шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств; наведено основні фактори, що мають враховуватись при формуванні стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Біографії авторів

Катерина Олександрівна Кузнєцова, Національній технічний університет Україні «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доцент кафедри менеджменту

Олександр Олександрович Байло, Національній технічний університет Україні «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент групи УЗ-61

Посилання

Voytko S. V. (2019) Upravlinnia proektamy ta startapamy v Industrii 4.0. Kyiv: Politechnika.

Bailo O. O., Kuznietsova K. O. (2020). Osoblyvosti zovmishnoekonomichnoi diialnosti pispryemstv v umovah industrii 4.0. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferencii Tsyfrova ekonomika ta informatsiini technologii. Kyiv: Derzhavnyi universytet infrastruktury ta technologii. p. 228-230.

Geissbauer, R.; Vedso, J.; Schrauf, S. (2016) Industry 4.0: Building the Digital Enterprise. Available at: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

Global Innovation Index 2019. World Intellectual Property Organization. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf

Ukraina. Dani ta statystyka. Україна. Available at: https://knoema.ru/atlas/

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Kontseptsia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva na 2018-2020 roky. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 67-r. vid 17.01.2018. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р

Forsait ta pobudova strategii sotsialno-ekonomichnogo rozvytku Ukrainy na serednostrokovomu (do 2020 roku) ta dovgostrokovomu (do 2030 roku) chasovyh goryzontah (2016): nauk. kerivnyk proektu akad. NAN Ukrainy M.Z. Zgurovskiy. Kyiv: Politechnika. 184 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-22

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ