НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Анна Юріївна Погребняк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", https://orcid.org/0000-0003-2421-476X
  • Алла Дмитрівна Медведєва

Ключові слова:

підприємство, ефективність, результативність, чинники ефективності, продуктивність

Анотація

У статті розглядається ефективність як один з ключових аспектів функціонування підприємства в ринковому середовищі. Доведено, що важливою передумовою зростання ефективності (продуктивності) виробництва на підприємствах є достатній рівень розвитку і активна діяльність різноманітних інституцій ринкової, виробничої і соціальної інфраструктури. Рівень економічної та соціальної ефективності виробництва залежить від численних чинників, що її визначають. Виокремлено класифікаційні ознаки чинників зростання ефективності.

Розглянуто методичні підходи щодо здійснення оцінки ефективності. Визначено, що для оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно базуватися на аналізі багатьох фінансових показників, таких як чистий прибуток, рентабельність реалізації, ринкова вартість підприємства. Проте, при формуванні списку фінансових коефіцієнтів, на підставі яких потрібно ухвалювати стратегічні розв'язки, необхідно брати до уваги переваги та недоліки використання цих показників на практиці.

Доведено, що показники ефективності, можливість її застосування та оцінки ефективності заходів проводяться з метою розвитку підприємства. Але оцінки фінансових показників замало, необхідно і  звертати значну увагу показникам,які відображають сам процес виробничо-господарської діяльності підприємства.

Посилання

Абдула К. Н. (2015) Корпоративне управління: процес, стратегії, технології: колективна монографій - 536 с.

Погребняк А. Ю. (2014), Напрями удосконалення методичних підходів до оцінки ефективність механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування, Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» (7). Частина 3. – с. 162-167.

Тюленева Ю.В. (2013), Современные действующие механизмы управления рисками предприятия в Украине, Современный научный вестник: научнотеоретический и практический журнал (№ 25(164)), с. 25-33.

Шемет Я.В., Тульчинська С.О., (2013), Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства , Актуальні проблеми економіки та управління, Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-32.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ