УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

Анна Юріївна Погребняк, Ірина Миколаївна Лінік

Анотація


У статті розглядаються інноваційний аспект  управління фінансами в системі відносин всередині організації. Доведено, що проблема ефективного управління фінансовими ресурсами вкрай актуальна на сьогоднішній день для економічних суб'єктів. У сучасних умовах фінансовий менеджмент підприємства набуває першочергового значення, так як саме підприємства з ефективною системою управління фінансами зможуть максимізувати свої ринкові зусилля, запропонувати ринку свої послуги і отримати за їх здійснення максимально можливу ціну, що дозволяє сповна окупити всі витрати, а також істотно підвищать ефективність внутрішніх і зовнішніх інвестиційних проектів. Виокремлено ключові питання фінансового менеджменту

Розглянуто процес удосконалення фінансів через призму основних функцій менеджменту.

Обґрунтовано, що інноваційний розвиток підприємства потребує проектування як і будь-яка систему. Необхідно не тільки визначити завдання, які стоять перед підприємством, а й створити систему, що забезпечує перехід підприємства в цей стан, визначити необхідні ресурси, розробити бізнес-процеси інноваційної діяльності.

 


Ключові слова


фінанси; управління фінансами; фінансовий менеджмент та фінансовий механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Артус М. (2005), Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки , ФінансиУкраїни. (№5). – с. 54-59.

Бердар М. М. (2008), Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства, (5), с. 133-138.

Дехтяр Н. А. (2011), Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання: монографія, 182 с.

Котляр М. Л. (2008), Аналіз фінансового стану підприємства, ФінансиУкраїни, (5), с. 99-104.

Pohrebniak A.,Tulchynska S. (2017) 'ASPECTS OF CRISIS MANAGEMENT FOR INNOVATION ACTIVE ENGINEER ENTERPRISES', International Marketing and Management of Innovations: International Scientific, (2), [Online]. Available at: www.IMMI.ath.bielsko.pl


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.