Формування стійкої конкурентної позиції рекламного WEB-сайту з використанням SEO

В.В. Красношапка, Дмитро Сергійович Гетманець

Анотація


На сьогоднішній день, здобуття і посилення конкурентної переваги є пріоритетним завданням керівництва компанії . Ще не так давно ринки були захищені і домінуючі  позиції на них були чітко розподілені. На сьогодні в умовах глобалізації значення конкурентної переваги,відіграє ключову роль. Оскільки утворює базис, на якому будується успішний бізнес, а також є головним критерієм відбору проектів у інвесторі. Дана стаття присвячена підходом до формування конкурентної переваги в рекламному сегменті ринку ІТ-технологій. Враховуючи динамічний розвиток ринку рекламних послуг, важливо визначити особливості конкурентної боротьби та визначити особливості маркетингу  ІТ-послуг. Також у даній статті технологія  SEO розглянеться, як ефективний інструмент маркетингу і його місце серед інших способів просування.  Дуже часто ІТ-компанії, інтернет-портали, рекламні портали не завжди використовують повну потужність сучасних засобів просування на ринку, тому у дослідженні будуть показані шляхи просування і ведення покупця за своїм товаром або послугою, тобто досягти лояльність клієнта.


Ключові слова


конкурентна перевага; ключові фактори успіху; SEO; рекламні портали; рекламні послуги; ІТ-компанії; інструменти маркетингу; конкурентна позиція маркетинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Фатхутдінов Р.А., 2005. Стратегічна конкурентоспроможність., Москва: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез».

Г. Л. Азоев, А. П. Челенков, 2000. Конкурентные преимущества фирмы Учебное пособие. Москва: Типография «Новости».

Агеева Н.Г., 2002. Справочник по конкуренции и конкурентоспособности: Учеб. пособие; Курган:издательство Курганского государственного . университета .

А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд, 2006 . Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа .Москва:Вильямс.

Майя Яровая, 2018. Аi n [ain.ua]. < https://ain.ua/2018/02/01/rynok-medijnoj-internet-reklamy-vyros-do-251-mlrd-grn > . [Дата звернення 7.05.2018]

Дыкан А., Севостьянов И., 2016.Увеличение продаж с SEO .Сантк-Петербург: Питер,. ISBN 978-5-496-02052-7.

Кураков, А., 2011.Эффективное продвижение сайтов / А.Кураков. М. Райцин – Москва: СамИздат,.

Дихтль Е., Хершген X., 1995. Практический маркетинг. – Москва: Высшая школа,Инфра-М .

Россинтер Д. Р., Перси JI., 2000. Реклама и продвижение товаров. Санкт-Петербург: Питер.

Матанцев А. Н., 2002.Эффективность рекламы. – Москва: Издательство «Финпресс».

Котлер Ф.,1996. Основы маркетинга: Пер. с англ. Москва: «Росинтер».

Эрик Энж, Стефан Спенсер, Рэнд Фишкин, Джесси Стрикчиола, 2014.SEO-искусство раскрутки сайтов . Санкт-Петербург:БХВ-Петербург.

Вікіпедія,2016. Інтернет-портал. < https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-портал>[Дата звернення 7.05.2018].

J. Paul Peter, James Н. Donnelly, 1989. Jr. Marketing Management: Knowledge and Skills: Text, Analysis, Cases, Plans. Second Edition, BPI/IRWIN, Homewood, IL. 1216 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.