ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ростислав Володимирович Тульчинський Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Україна https://orcid.org/0000-0003-1605-1403

Ключові слова:

новий регіоналізм, модернізація економіки, децентралізація, розвиток, регіональна суспільна система.

Анотація

У статті в результаті дослідження генезису наукової думки щодо модернізації економіки дано авторське тлумачення даної економічної категорії. Встановлено, що під модернізацією економіки регіональних суспільних систем слід розуміти не тільки інноваційно-технологічне оновлення засобів виробництва, а розуміти як цивілізаційно-суспільний, революційно-проогресивний та незворотній процес, який включає розроблення та запровадження нових підходів до розвитку суспільних систем та нових методів соціально-економічного регулювання на регіональному рівні, що, у свою чергу, призведе до оновлення економічних взаємовідносин, пропорційності використання факторів виробництва, нівелювання регіональних диспропорцій, формування ефективних регіональних та міжрегіональних зв’язків, передумов розширеного відтворення самоорганізації господарського життя на певній території.

Модернізація призводить до надання регіонам нових властивостей на основі оновлення форм, методів та принципів господарювання із використанням нових виробничо-технологічних та інформаційних засобів і прийомів, які трансформують відносини у регіональних суспільних системах та економіці країни в цілому. Обґрунтовано, що серед детермінант становлення нового регіоналізму в Україні та модернізації регіональних суспільних систем необхідно виділити процес децентралізації владних повноважень. Децентралізація влади має бути поштовхом до модернізації регіональних суспільних систем, а також розроблення та впровадження нових стратегій розвитку регіонів за умов врахування механізмів децентралізації.

Посилання

Решетило В. П., Стадник Г. В., Островський І. А. та ін. (2013) 1. Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціальноекономічних систем , Харків : ХНАМГ.

Ляшенко В. И. (2013) Модернизация экономики и концептуальные подходы к исследованию структурных транс формаций старопромышленных регионов , Донецк: ИЭП НАН Украины.

Тульчинська С. О. (2009) Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія, Київ: КПІ.

Тульчинська С. О. (2014) Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України : монографія , Херсон: Ви-во «ПП Вишемирський В.С.».

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-28

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ