ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СИСТЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

економічна безпека, взаємовідносини, підприємство

Анотація

У статті досліджено економічну сутність поняття «економічна безпека», розглянуто логічну структуризацію трактувань: загроза, небезпека, ризик, що в сукупності дозволило сформувати авторське тлумачення сутності поняття економічної безпеки підприємства як умов реалізації системи економічних відносин, які виникають в процесі господарської діяльності.

Досліджено систему відносин на етапі забезпечення підприємства всіма видами ресурсів, етапі трансформації вхідних ресурсів у результати діяльності та етапі розподілу готової продукції.

Аналітичні дослідження сутності економічних  процесів на підприємстві дозволили зробити висновок про пріоритетність у діяльності підприємств відносин з постачальниками трудових, фінансових, матеріальних, інформаційних ресурсів, а на рівні підприємства –взаємовідносин між членами трудового колективу.

Виявлено, що економічна безпека формується як система захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз, як незалежних від намірів її суб´єктів (макроекономічного, глобального рівнів), так і тих, що  виникають у системі взаємовідносин підприємства.

На основі авторського трактування поняття економічної безпеки та теоретичного аналізу сукупності відносин визначено умови забезпечення економічної безпеки на кожному рівні відносин підприємства із зовнішніми контрагентами та внутрішніми суб´єктами.

Біографія автора

Ельвіра Ігорівна Данілова, Національний авіаційний університет

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Посилання

Dukhov V.E. Ekonomichna nebezpeka ta ekonomichni pravoporushennia. [online] Доступно visnyk.univd.edu.ua/?controller=service&action=download& download=28671

Zachosova, N.V. 2017. Upravlinnia systemoiu ekonomichnoi bezpeky finansovykh ustanov Doctor of Science, Economics Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho. – Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen.

Koretska O.V. 2017. Teoretychni pidkhody do upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv portovoi haluzi. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 15, S. 225-229.

Moroz O.V., Karachyna N. P., Shyian A.A..2010. Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky suchasnoho pidpryiemstva : monohrafiia, Vinnytsia : VNTU

Sotnychenko V.M. 2017. Metodolohichni pidkhody do otsinky ekonomichnoi bezpeky telekomunikatsiinykh pidpryiemstv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 15. – S. 321-324.

Shyriaieva L.V.,. Chyzh L.P, Shumlianska O.I., Koretska O.V. 2015. Finansovi aspekty diahnostyky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv portovoi haluzi monohrafiia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-28

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ