ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СИСТЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА

Ельвіра Ігорівна Данілова

Анотація


У статті досліджено економічну сутність поняття «економічна безпека», розглянуто логічну структуризацію трактувань: загроза, небезпека, ризик, що в сукупності дозволило сформувати авторське тлумачення сутності поняття економічної безпеки підприємства як умов реалізації системи економічних відносин, які виникають в процесі господарської діяльності.

Досліджено систему відносин на етапі забезпечення підприємства всіма видами ресурсів, етапі трансформації вхідних ресурсів у результати діяльності та етапі розподілу готової продукції.

Аналітичні дослідження сутності економічних  процесів на підприємстві дозволили зробити висновок про пріоритетність у діяльності підприємств відносин з постачальниками трудових, фінансових, матеріальних, інформаційних ресурсів, а на рівні підприємства –взаємовідносин між членами трудового колективу.

Виявлено, що економічна безпека формується як система захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз, як незалежних від намірів її суб´єктів (макроекономічного, глобального рівнів), так і тих, що  виникають у системі взаємовідносин підприємства.

На основі авторського трактування поняття економічної безпеки та теоретичного аналізу сукупності відносин визначено умови забезпечення економічної безпеки на кожному рівні відносин підприємства із зовнішніми контрагентами та внутрішніми суб´єктами.

Ключові слова


економічна безпека; взаємовідносини; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Dukhov V.E. Ekonomichna nebezpeka ta ekonomichni pravoporushennia. [online] Доступно visnyk.univd.edu.ua/?controller=service&action=download& download=28671

Zachosova, N.V. 2017. Upravlinnia systemoiu ekonomichnoi bezpeky finansovykh ustanov Doctor of Science, Economics Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho. – Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen.

Koretska O.V. 2017. Teoretychni pidkhody do upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv portovoi haluzi. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 15, S. 225-229.

Moroz O.V., Karachyna N. P., Shyian A.A..2010. Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky suchasnoho pidpryiemstva : monohrafiia, Vinnytsia : VNTU

Sotnychenko V.M. 2017. Metodolohichni pidkhody do otsinky ekonomichnoi bezpeky telekomunikatsiinykh pidpryiemstv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 15. – S. 321-324.

Shyriaieva L.V.,. Chyzh L.P, Shumlianska O.I., Koretska O.V. 2015. Finansovi aspekty diahnostyky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv portovoi haluzi monohrafiia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 Духов В.Е. Економічна небезпека та економічні правопорушення. [Електронний ресурс] – Режим доступу visnyk.univd.edu.ua/?controller= service&action=download&download=28671

 

Зачосова Н. В. Управління системою економічної безпеки фінансових установ …. дис. … д-ра екон. наук : 21.04.02  / Зачосова Наталія Володимирівна – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2017. – 603 с.

 

 Корецька О.В. Теоретичні підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств портової галузі / О.В. Корецька // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Випуск 15. - С. 225-229.

 

 Мороз О.В. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А.А. Шиян. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 259 с.

 

  Сотниченко В.М. Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки телекомунікаційних підприємств / В.М.  Сотниченко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Випуск 15. - С. 321-324.

 

Фінансові аспекти діагностики економічної безпеки підприємств портової галузі : [монографія] / [Л.В. Ширяєва, Л.П. Чиж, О.І. Шумлянська, О.В. Корецька та ін.] – О. : ІНТЕРПРІНТЕР, 2015. – 220 c.

Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.