ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Алла Володимирівна Гречко, Аліна Миколаївна Черножукова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню прибутковості молокопереробних підприємств на території України, аналізу проблем галузі та визначенню шляхів їх подолання. Авторами були проаналізовані статистичні дані за останні вісім років, на основі яких здійснено ґрунтовну оцінку нинішнього стану молочного підприємництва. В статті здійснено аналіз показників виробництва основних видів продукції галузі. Відповідно до отриманих результатів, було визначено проблеми функціонування підприємств на національному рівні, які унеможливлюють максимізацію прибутку. Ретельно досліджено рентабельність виробництва молока, закупівельні та споживчі ціни, імпорт й експорт молочної продукції, а також техніко-технологічного оснащення підприємств. Дослідження зарубіжного досвіду ведення господарської діяльності в молочній галузі, дозволило виявити основний елемент успішного розвитку цієї справи за кордоном. В результаті авторами були сформовані основні шляхи підвищення прибутковості молокопереробних підприємств України. Таким чином, стаття має практичне значення та є актуальною.


Ключові слова


прибутковість; молокопереробні підприємства; рентабельність; підприємство; галузь; закупівельні ціни; техніко-технологічний стан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Agroindustrial complex of Ukraine: state, trends and prospects of development. – K.: NNI IAE, 2005. – 292 s.

Bzenko A.O., 2014, Modern state of dairy industry of Ukraine [online] Available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74323

The newspaper «Sogodni», 2016, Ukraine has reduced its sales of milk products abroad by 50% [online] (last updated on April 15, 2016) Available:https://ukr.segodnya.ua/tags/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C.html

«Agrarnij tizhden.UA», 2017, Monitoring of Prices for Milk and Dairy Products [online] (last updated on February 10, 2017) Available at: http://a7d.com.ua/analtika/33488-montoring-cn-na-moloko-ta-molochn-produkti.html

State Statistics Service, 2018, Agriculture [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

MilkUA.info, 2017, Export of dairy products [online] (last updated November 20, 2017) Available at: http://milkua.info/uk/post/eksport-molocnih-produktiv-sicen-zovten-2017

UKRAINIAN FOOD EXPO, 2017, The revenue from the export of Ukrainian «milk» grew by 69% over the seven months [online] (last updated on August 10, 2017) Available at: http://www.ukrainian-food.org/uk/post/virucka-vid-eksportu-ukrainskoi-molocki-za-sim-misaciv-zrosla-na-69


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. – К.: ННІ ІАЕ, 2005. – 292 с.
  2. Бзенко А.О., 2014, Сучасний стан молочної галузі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74323
  3. Газета «Сьогодні», 2016, Україна на 50% скоротила продажі «молочки» за кордон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/tags/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C.html
  4. «Аграрний тиждень.UA», 2017, Моніторинг цін на молоко та молочні продукти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://a7d.com.ua/analtika/33488-montoring-cn-na-moloko-ta-molochn-produkti.html
  5. Державна служба статистики, 2018, Сільське господарство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  6. MilkUA.info, 2017, Експорт молочних продуктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://milkua.info/uk/post/eksport-molocnih-produktiv-sicen-zovten-2017
  7. UKRAINIAN FOOD EXPO, 2017, Виручка від експорту української «молочки» за сім місяців зросла на 69% [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrainian-food.org/uk/post/virucka-vid-eksportu-ukrainskoi-molocki-za-sim-misaciv-zrosla-na-69
Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.