СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Ірина Віталіївна Макалюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна https://orcid.org/0000-0003-4800-4599
  • Володимир Анатолійович Кабанець Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна

Ключові слова:

технічне переоснащення, виробниче підприємство, конкурентоспроможність, технічний розвиток, інновації.

Анотація

У статті визначено сутність та роль технічного переоснащення підприємства, розглянуто вплив технічного переоснащення на виробничий процес і діяльність підприємства. Проаналізовано основні теоретико-методичні підходи щодо процесу технічного переоснащення виробничого підприємства, а саме процесний, системний, оптимальний, наслідувальний, спрощений, терміновий, консервативний, дешевий та функціональний. Визначено найбільш дієвий підхід до технічного переоснащення та обумовлено особливість переоснащення як спеціалізованого процесу на кожному підприємстві. Обґрунтовано необхідність в перевірці ефективності системного процесу технічного переоснащення виробництва. Охарактеризовано специфіку проектів з технічного переоснащення з точки зору: виникнення операційних та фінансових ризиків; існування значного часового лагу між здійсненням процесу переоснащення та отриманням економічного ефекту; необхідності врахування соціального ефекту як однієї з характеристик відповідності результатів господарювання громадським інтересам; орієнтації на високу якість експертизи проектів при розгляді альтернатив. Обгрунтовано важливість технічного переоснащення у формуванні внутрішніх соціальних інвестицій за рахунок особистісного та професійного розвитку персоналу.

Біографії авторів

Ірина Віталіївна Макалюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

старший викладач кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Володимир Анатолійович Кабанець, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

студент групи УЗ-з41, ФММ

Посилання

Гончаров, В. В. 1992. Адаптация промышленных предприятий к научно-техническим новшествам. Киев: Техника.

Задорожний, З. В. 2017. Економічна сутність інвестицій в умовах ринкової економіки. Вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка, № 7, С. 99–105.

Ковалев, А.И. 2010. Управление реструктуризацией предприятия. Киев: АВРИО.

Ларіна, К. В. 2016. Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу. Кандидат наук. НАН України.

Ляшенко, О. 2017. Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переоснащення та її вдосконалення. Банківська справа, № 2, С. 52–60.

Мелкумов, Я. С. 2000. Организация и финансирование инвестиций. Москва: ИНФРА.

Мустафина, А. А. 2012. Техническое перевооружение и адаптация компании в современных экономических условиях. Научное издание «Ученые записки», вып. 17. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2012. – С. 315-319.

Перерва, П. Г., Гладенко, I. В. 2010. Монiторинг iнновацiйної дiяльностi: iнтерпретацiя результатів. Маркетинг i менеджмент iнновацiй, № 2, С. 108–116.

Перерва, П. Г., Коциски, Д., Сакай, Д., Верешня Шомоши, М. 2012. Трансфер технологій. Харків: Апостроф.

Перерва, П. Г., Мехович, С. А., Погорєлов, М. I. 2008. Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi. Харкiв: НТУ «ХПI».

Петрович, Й.М., Кіт, А. Ф., Кулішов, В. В. 2004. Оновлення техніко–технологічної бази шляхом проведення технічного переоснащення й реконструкції підприємства. Львів: Магнолія плюс.

Самочкин, В. В. 2000. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование. Москва: Дело.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-28

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ