СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Кожемяченко НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна https://orcid.org/0000-0001-8732-6596
  • О. С. Солосіч студент кафедра економіки та підприємництва КПІ імені Ігоря Сікорського,
  • М. О. Голуб студент кафедра економіки та підприємництва КПІ імені Ігоря Сікорського,

Ключові слова:

ссоціальне підприємництво, соціальне підприємство, корпоративна соціальна відповідальність, світові моделі соціального підприємництва.

Анотація

У статті досліджено аспекти соціального підприємництва як окремого соціально-економічного явища, як прояву розвитку і гуманізації соціально-економічної сфери в ХХІ столітті. Визначені основні ознаки цього явища. Методологічною базою дослідження є методи систематизації, аналізу, індукції та дедукції, статистичний та порівняльний. В ході дослідження ґрунтовно проаналізовано та систематизовано світовий досвід виникнення та провадження соціальної підприємницької діяльності, його нормативно-правове забезпечення збоку окремих держав та певні характерні особливості для різних моделей соціального підприємництва. Розкрито феномен соціального підприємництва, оцінювання якого не можна робити, використовуючи виключно критерії оцінки ефективності бізнесу. Досліджено та обґрунтовано головні проблеми розвитку та становлення соціального підприємництва в Україні, окреслені причини відсутності широкого застосування соціального бізнесу в національній економічній системі. Оцінені переваги і перспективи впровадження соціального підприємництва в Україні. Наведені приклади успішного здійснення соціальної підприємницької діяльності в Україні.

Біографія автора

Ольга Кожемяченко, НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського

кафедра економіки і підприємництва

Посилання

Юнус М., 2010. Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и будущее капитализма: монография. Москва: Альпина Бизнес Букс.

Дейч М., 2013. Факторы формирования и стимулирования социально ответственного поведения личности, бизнеса, общества, государства в Украине. Вестник экономической науки Украины. Том 24, Выпуск № 2, С. 28-35.

Кірєєва О.Б., 2011. Соціальне підприємництво як інструмент державної соціальної політики. Публічне адміністрування: теорія та практика, [online]. Випуск 2 (6). Доступно: ˂http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11kobdsp.pdf. ˃ [Дата звернення 11 листопад 2017].

Компанієць, В. В., 2013. Сутність корпоративної соціальної відповідальності: базові підходи західної наукової думки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №4, С. 250-255.

Кулькова, В. Ю., 2016. Социальное предпринимательство: сущность и основные характеристики. Среднерусский вестник общественных наук. Том 11 (№2), С. 119-122.

Monthly Report: 2017-10 Issue 454 in USD [online]. Доступно: ˂ http://www.grameen.com/monthly-report-2016/ ˃ [Дата звернення 08 листопад 2017].

Duniam, M., & Eversole, R., 2013. Social Enterprises and Local Government: A Scoping Study. Australian Centre of Excellence for Local Government. 23 p.

Березяк І. І., 2014. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. Випуск 25. С. 31–36.

Анастасія Свинчук. Роль держави у розвитку соціального підприємництва: європейський та американський досвід: [online]. Доступно: ˂ http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-sviti/155.˃ [Дата звернення 11 листопад 2017].

Благодійний фонд «Дорога додому»: [online]. Доступно: ˂ http://ua.wayhome.org.ua/.˃ [Дата звернення 11 листопад 2017].

Каталог соціальних підприємств: [online]. Доступно: ˂ http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/sotsialni-pidpryiemstva/katalog ˃ [Дата звернення 11 листопад 2017].

Громадський ресторан «Urban Space 100»: [online]. Доступно: ˂ http://urbanspace.if.ua/uk#idea ˃ [Дата звернення 11 листопад 2017]..

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-28

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ