Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (2) (2010) ВИБОР СТРАТЕГІЇ НА ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМCТВА Анотація   PDF
О.В. Клименко, Ю.П. Кірсанова
 
№ 13 (2014) ВИДИ ТА ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
С.В. Терьохін, І.А. Шеховцова
 
№ 18 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ РИНКОВОЇ АДАПТИВНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Юлія Олегівна Гавриш, Даниїл Дмитрович Змітрович, Анна Дмитрівна Кухарук
 
№ 17 (2016) Визначення конкурентоспроможності продукції на прикладі ТОВ «Житомирський Граніт» Анотація   PDF   PDF
П. В. Круш, П.І. Кадиш
 
№ 9 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИКО- ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В.Г. Бурлака
 
№ 22 (2018) Визначення ролі ресурсного забезпечення в управлінні конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів Анотація   PDF
Лариса Володимирівна Оболенцева
 
№ 13 (2014) ВИКOРИСТAННЯ ФIНAНСOВИХ РEСYРСIВ НA ПIДПРИЄМСТВI Анотація   PDF
Н.А. Шевчук, О.С. Гречухін
 
№ 21 (2018) Використання інформаційних технологій в системі венчурного інвестування Анотація   PDF (English)
Маргарита Чупріна, Ірина Шеховцова
 
№ 5 (2) (2010) ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н.С. Кубишина, О.Ю. Цапук
 
№ 20 (2017) Використання багатофакторної моделі компанії “Дюпон” для аналізу прибутковості діяльності підприємства Анотація   PDF
Оксана Петрівна Кавтиш, Юлія Олександрівна Прокопчук
 
№ 5 (2) (2010) ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ В ПІДПРИЄМСТВО МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
Ю.А. Пасенченко, А.С. Цеслів
 
№ 22 (2018) ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГУ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
В. B. Красношапка, Ольга Вікторівна Голобородько
 
№ 10 (2012) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ЗА М. ПОРТЕРОМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
О. П. Левченко, В. В. Чернов
 
№ 10 (2012) ВИКОРИСТАННЯ НЕОКЛАСИЧНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. А. Пасенченко, М. Ю. Шеверда
 
№ 6 (2011) ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Алла Володимирівна Гречко, О.В. Бершов
 
№ 6 (2011) ВИКОРИСТАННЯ РОБОТОТЕХНІКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Борис Миколайович Сердюк, Олена Олексіївна Мельникова
 
№ 15 (2014) Використання статистичних методів аналізу для розрахунку кількості персоналу систем масового обслуговування інформаційних мереж Анотація   PDF
О.В. Клименко, К.А. Поддубний
 
№ 18 (2016) ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Тульчинська, Богдан Петрович Чорній
 
№ 16 (2015) Виробничий потенціал підприємства та підходи до його оцінки Анотація   PDF
П.В. Круш, Т.О. Бойко
 
№ 10 (2012) ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНТЕРНЕТ ТА ЇХ ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ Анотація   PDF
О. В. Клименко
 
№ 19 (2017) Властивості системи заходів для забезпечення економічної безпеки розвитку регіонів Анотація   PDF
Р.В. Тульчинський
 
№ 16 (2015) ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ю.В. Тюленєва, Н.В. Кобцов
 
№ 6 (2011) ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ Анотація   PDF
В.І. Депутат, М.В. Гербеда
 
№ 16 (2015) Вплив інформаційних технологій на конкурентні переваги компанії в Україні Анотація   PDF
І.М. Шкарабура, Л.Ю. Гальчинський
 
№ 5 (1) (2010) ВПЛИВ АТЕСТАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
В.В. Красношапка, К.М. Гиленко
 
101 - 125 з 858 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>