Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (2) (2010) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Н.П. Круш, А.Ю. Овчаренко
 
№ 7 (2011) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ – ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
П.В. Круш, А.Ю. Овчаренко
 
№ 5 (2) (2010) АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ: BRIC-УКРАЇНА Анотація   PDF
С.В. Гарбар, А.О. Горбунова
 
№ 8 (2011) АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Н.О. Коваль
 
№ 10 (2012) АУТСОРСИНГ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. П. Левченко, А. К. Крилова
 
№ 7 (2011) БІОЕНЕРГЕТИКА, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н.Я. Бойчук, М.Ю. Макаренко
 
№ 19 (2017) БАНКІВСЬКИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
В.В. Красношапка, Катерина Олександрівна Колосенко
 
№ 16 (2015) БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2014 РОКУ Анотація   PDF
В.В. Красношапка, М.М. Савченко
 
№ 9 (2012) БЕЗРОБІТТЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О.А. Підлісна, Г.М. Білоус
 
№ 11 (2013) Бенчмаркінг, як ефективний інструмент управління бізнесом Анотація   PDF
С.О. Кириченко, В.М. Євдокименко
 
№ 14 (2014) Бюджетна політика України та її ефективність Анотація   PDF
І.А. Шеховцова, І.М. Ліннік
 
№ 15 (2014) ВІДХОДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
І.П. Петровська, А.С. Безугла
 
№ 5 (3) (2010) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
О.С. Хринюк, Ю.О. Коба
 
№ 5 (3) (2010) ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
А.О. Мілай, О.О. Чередниченко
 
№ 5 (1) (2010) ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
О.В. Гук, М.О. Літошко
 
№ 7 (2011) ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
О. В. Гук, І. П Баліцька
 
№ 11 (2013) Вибір методу оцінювання партнерів зі збуту на прикладі ВАТ «АЗОТ» на ринку Казахстану Анотація   PDF
Л.М. Шульгіна, О.О. Колайдо
 
№ 6 (2011) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ ЗАКУПІВЛІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ СПОЖИВАЧЕМ Анотація   PDF
Ю.О. Жуля, С.В. Бахмачук, А.О. Наконечний
 
№ 10 (2012) ВИБІР СТРАТЕГІЇ – ОСНОВНИЙ ЧИННИК УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
М. О. Садурська
 
№ 5 (2) (2010) ВИБОР СТРАТЕГІЇ НА ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМCТВА Анотація   PDF
О.В. Клименко, Ю.П. Кірсанова
 
№ 13 (2014) ВИДИ ТА ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
С.В. Терьохін, І.А. Шеховцова
 
№ 18 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ РИНКОВОЇ АДАПТИВНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Юлія Олегівна Гавриш, Даниїл Дмитрович Змітрович, Анна Дмитрівна Кухарук
 
№ 17 (2016) Визначення конкурентоспроможності продукції на прикладі ТОВ «Житомирський Граніт» Анотація   PDF   PDF
П. В. Круш, П.І. Кадиш
 
№ 9 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИКО- ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В.Г. Бурлака
 
№ 13 (2014) ВИКOРИСТAННЯ ФIНAНСOВИХ РEСYРСIВ НA ПIДПРИЄМСТВI Анотація   PDF
Н.А. Шевчук, О.С. Гречухін
 
76 - 100 з 804 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>