Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 15 (2014) ВІДХОДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
І.П. Петровська, А.С. Безугла
 
№ 5 (3) (2010) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
О.С. Хринюк, Ю.О. Коба
 
№ 5 (3) (2010) ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
А.О. Мілай, О.О. Чередниченко
 
№ 5 (1) (2010) ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
О.В. Гук, М.О. Літошко
 
№ 7 (2011) ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
О. В. Гук, І. П Баліцька
 
№ 11 (2013) Вибір методу оцінювання партнерів зі збуту на прикладі ВАТ «АЗОТ» на ринку Казахстану Анотація   PDF
Л.М. Шульгіна, О.О. Колайдо
 
№ 6 (2011) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ ЗАКУПІВЛІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ СПОЖИВАЧЕМ Анотація   PDF
Ю.О. Жуля, С.В. Бахмачук, А.О. Наконечний
 
№ 10 (2012) ВИБІР СТРАТЕГІЇ – ОСНОВНИЙ ЧИННИК УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
М. О. Садурська
 
№ 5 (2) (2010) ВИБОР СТРАТЕГІЇ НА ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМCТВА Анотація   PDF
О.В. Клименко, Ю.П. Кірсанова
 
№ 13 (2014) ВИДИ ТА ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
С.В. Терьохін, І.А. Шеховцова
 
№ 18 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ РИНКОВОЇ АДАПТИВНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Юлія Олегівна Гавриш, Даниїл Дмитрович Змітрович, Анна Дмитрівна Кухарук
 
№ 17 (2016) Визначення конкурентоспроможності продукції на прикладі ТОВ «Житомирський Граніт» Анотація   PDF   PDF
П. В. Круш, П.І. Кадиш
 
№ 9 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИКО- ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В.Г. Бурлака
 
№ 13 (2014) ВИКOРИСТAННЯ ФIНAНСOВИХ РEСYРСIВ НA ПIДПРИЄМСТВI Анотація   PDF
Н.А. Шевчук, О.С. Гречухін
 
№ 5 (2) (2010) ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н.С. Кубишина, О.Ю. Цапук
 
№ 5 (2) (2010) ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ В ПІДПРИЄМСТВО МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
Ю.А. Пасенченко, А.С. Цеслів
 
№ 10 (2012) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ЗА М. ПОРТЕРОМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
О. П. Левченко, В. В. Чернов
 
№ 10 (2012) ВИКОРИСТАННЯ НЕОКЛАСИЧНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. А. Пасенченко, М. Ю. Шеверда
 
№ 6 (2011) ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Алла Володимирівна Гречко, О.В. Бершов
 
№ 6 (2011) ВИКОРИСТАННЯ РОБОТОТЕХНІКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Борис Миколайович Сердюк, Олена Олексіївна Мельникова
 
№ 15 (2014) Використання статистичних методів аналізу для розрахунку кількості персоналу систем масового обслуговування інформаційних мереж Анотація   PDF
О.В. Клименко, К.А. Поддубний
 
№ 18 (2016) ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Тульчинська, Богдан Петрович Чорній
 
№ 16 (2015) Виробничий потенціал підприємства та підходи до його оцінки Анотація   PDF
П.В. Круш, Т.О. Бойко
 
№ 10 (2012) ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНТЕРНЕТ ТА ЇХ ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ Анотація   PDF
О. В. Клименко
 
№ 19 (2017) Властивості системи заходів для забезпечення економічної безпеки розвитку регіонів Анотація   PDF
Р.В. Тульчинський
 
76 - 100 з 748 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>