Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 16 (2015) Фізичні особи у підприємницькій діяльності Анотація   PDF (Русский)
Ю.В. Тюленева, К.A. Поддубный
 
№ 12 (2013) ФІНAНСOВИЙ AНAЛІЗ СТAНУ ПІДПРИЄМСТВA ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЙOГO ЕФЕКТИВНOГO РOЗВИТКУ Анотація   PDF
С.O. Кириченкo, М. Р. Кoрчoвнa
 
№ 5 (1) (2010) ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.А. Кармазін, Л.О. Чемерис
 
№ 15 (2014) ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА СУКУПНИЙ ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ Анотація   PDF
О.В. Клименко
 
№ 7 (2011) ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Л.А. Скакун
 
№ 11 (2013) Фінансове забезпечення науково-технологічного та інноваційного розвитку машинобудування України Анотація   PDF
В.Г. Бурлака
 
№ 5 (3) (2010) ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ Анотація   PDF
О.С. Хринюк, Л.А. Москаленко
 
№ 15 (2014) Фінансове планування як основа формування фінансової стратегії підприємства Анотація   PDF
І.А. Шеховцова, А.О. Хименко
 
№ 13 (2014) ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О.П. Заборовець, Н.С. Кононенко
 
№ 11 (2013) Фінансовий лізинг як інструмент покращення фінансового стану підприємства Анотація   PDF
К.В. Шелехов, І.В. Заболотний
 
№ 6 (2011) ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ ОФШОРНИХ КОМПАНІЙ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОФШОРНИХ СХЕМ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О.О. Охріменко, М.М. Пацан
 
№ 9 (2012) ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С.О. Тульчинська, І.І. Свистун
 
№ 8 (2011) ФІНАНСУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАНОНАУКИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.Г. Бурлака
 
№ 6 (2011) ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Марина Володимирівна Шашина
 
№ 13 (2014) ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Анотація   PDF
І.А. Шеховцова, М.Ю. Трохименко
 
№ 19 (2017) Фактори зміни валютного курсу в Україні Анотація   PDF
В.М. Марченко
 
№ 15 (2014) ФАКТОРИ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація   PDF
С.О. Тульчинська, М.О. Білан
 
№ 15 (2014) Фактори та показники тіньової економіки як економічної категорії Анотація   PDF
Т.Р. Антошко, O.O. Личак
 
№ 19 (2017) ФАКТОРИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Інна Ігорівна Бершадська, Ірина Віталіївна Макалюк
 
№ 12 (2013) Фактори, що впливають на рівень природного безробіття в Україні Анотація   PDF
А.Ю. Погребняк, А.В. Данилов
 
№ 16 (2015) Фармацевтический рынок Украины: состояние на данный момент и тенденции дальнейшего развития Анотація   PDF
В.М. Кий, А.Г. Чикина
 
№ 6 (2011) ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СТАНУ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
К.В. Шелехов, А.О. Тарасенко
 
№ 6 (2011) ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
О.В. Кривда, Н.О. Корінна
 
№ 18 (2016) Форми реалізації соціальної відповідальності в Україні Анотація   PDF
Валентина Миколаївна Марченко
 
№ 5 (1) (2010) ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА РФ Анотація   PDF
І.А. Шовкун
 
726 - 750 з 780 результатів << < 25 26 27 28 29 30 31 32 > >>