Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (3) (2010) УКРАЇНСЬКО-БРАЗИЛЬСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛЬНОГО Анотація   PDF
О.В. Іваницька, Д.О. Шевельов
 
№ 16 (2015) Управління інтелектуальною власністю в системі економічної безпеки промислового підприємства Анотація   PDF
Л.В. Джемелінська
 
№ 5 (1) (2010) УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ УСТАНОВОЮ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Анотація   PDF
В.О. Капустян, К.О. Ільченко
 
№ 16 (2015) Управління витратами підприємства в сучасних умовах розвитку Анотація   PDF
П.В. Круш, Л.Е. Богданович
 
№ 15 (2014) УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Б.В. Дергалюк, А.С. Ночовна
 
№ 8 (2011) УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗАТРАТАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
С.В. Гарбар, К.С. Плахотник
 
№ 14 (2014) Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств у сучасних умовах Анотація   PDF
О.П. Кавтиш, М.О. Метлицький
 
№ 17 (2016) Управління конкурентоспроможністю: ефективні інструменти ведення бізнесу Анотація   PDF
Н.Я. Бойчук, К. С. Малинка
 
№ 18 (2016) Управління процесом реструктуризації промислового підприємства Анотація   PDF
Петро Васильович Круш, Руслана Анатоліївна Якименко
 
№ 17 (2016) Управління процесом формування витрат системного інтегратора Анотація   PDF
П.В. Новіков, В.М. Марченко
 
№ 16 (2015) УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
А.А. Геворгян, О.А. Підлісна
 
№ 18 (2016) УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Ірина Віталіївна Макалюк, Ірина Юріївна Бабенко
 
№ 7 (2011) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
М.О. Змієнко, С.В. Підлубна
 
№ 13 (2014) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація   PDF
О.В. Клименко, А.М. Брезіцька
 
№ 15 (2014) Управління якістю послуг медичного закладу Анотація   PDF
Л.В. Джемелінська
 
№ 8 (2011) УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ Анотація   PDF
К.О. Биков, В.В. Філобоченко
 
№ 18 (2016) Участь України в європейських наукових програмах: тенденції та перспективи Анотація   PDF
Любов Петрівна Овчарова, Віра Петрівна Бодеко
 
№ 5 (3) (2010) УЧЕТ ВНУТРИАССОРТИМЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА Анотація   PDF
А.А. Коган
 
№ 5 (3) (2010) УЧЕТ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ Анотація   PDF
М. В. Шукан
 
№ 16 (2015) Фізичні особи у підприємницькій діяльності Анотація   PDF (Русский)
Ю.В. Тюленева, К.A. Поддубный
 
№ 12 (2013) ФІНAНСOВИЙ AНAЛІЗ СТAНУ ПІДПРИЄМСТВA ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЙOГO ЕФЕКТИВНOГO РOЗВИТКУ Анотація   PDF
С.O. Кириченкo, М. Р. Кoрчoвнa
 
№ 5 (1) (2010) ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.А. Кармазін, Л.О. Чемерис
 
№ 15 (2014) ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА СУКУПНИЙ ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ Анотація   PDF
О.В. Клименко
 
№ 21 (2018) ФІНАНСОВІ ШАХРАЙСТВА І ЗЛОВЖИВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ЇМ Анотація   PDF
Сергій Васильович Юшко
 
№ 7 (2011) ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Л.А. Скакун
 
726 - 750 з 804 результатів << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>