Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 12 (2013) Зростання економічної культури населення як фактор зміцнення економічної безпеки суспільства Анотація   PDF
Л.В. Овчаренко
 
№ 5 (1) (2010) ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА Анотація   PDF
Е.С. Саратикянц, Т.В. Овчинникова
 
№ 16 (2015) Кадрова політика як інструмент стратегічного управління персоналом підприємства Анотація   PDF
О.П. Кавтиш, О.В. Максимішина
 
№ 7 (2011) КВАНТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Р.В. Тульчинський, І.І. Жадан
 
№ 17 (2016) Кластери як одна зі спеціальних форм організації інноваційної діяльності України в європейському науково-технологічному просторі Анотація   PDF
О.М. Бойко
 
№ 7 (2011) КНИЖКОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН РИНКУ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ Анотація   PDF
М.О. Зеленська, М.О. Мединцева
 
№ 10 (2012) КОЛЕКТОРСТВО В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. О. Кириченко, І.І. Свистун
 
№ 19 (2017) Комерціалізація екологічного проекту з технологією подвійного використання Анотація   PDF (English)
Наталія Анатоліївна Шевчук, Сергій Петрович Денисюк, Стефан Володимирович Зайченко, Оксана Олексіївна Вовк
 
№ 5 (2) (2010) КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАГРОЗІ БАНКРУТСТВА Анотація   PDF
О.П. Заборовець, І.С. Усатенко
 
№ 19 (2017) КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF
А.Ю. Погребняк, Андрій Миколайович Рубцов
 
№ 5 (1) (2010) КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ Анотація   PDF
С. В. Войтко, Ма Пин
 
№ 7 (2011) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ФІРМИ ЯК ОСНОВА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Анотація   PDF
О.С. Хринюк, Т.В. Зінченко
 
№ 9 (2012) КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОКОНКУРЕНТНІ ДІЇ НА РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т.П. Ткаченко, А.В. Пташинський
 
№ 10 (2012) КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОКОНКУРЕНТНІ ДІЇ НА РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. П. Петровська, А. В. Пташинський
 
№ 5 (1) (2010) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ: СКЛАДОВІ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ Анотація   PDF
Г.С. Котенко, Р.М. Котенко
 
№ 16 (2015) Конкурентоспроможність як базис функціонування зовнішньоекономічних відносин сучасності Анотація   PDF
I.A. Шеховцова, М.О. Цибуленко
 
№ 12 (2013) Конкурентоспроможності продукції українських підприємств в умовах глобалізації світової економіки Анотація   PDF
І.П. Петровська, О.І. Войтов
 
№ 11 (2013) Контрольно - аналітичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства Анотація   PDF
Ю.В. Тюленєва, О.С. Маковій
 
№ 12 (2013) Концептуальні основи до здійснення зовнішньоекономічної діяльності Анотація   PDF
К.В. Жуйкова, К.Ю. Желяскова
 
№ 6 (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.І. Сeражим, Є.Ю. Балюк
 
№ 14 (2014) Концептуальна модель розвитку світового ПЕК Анотація   PDF
В.Г. Бурлака
 
№ 17 (2016) Концепція Smart City як стратегія побудови інфраструктури неоіндустріа-льного технологічного укладу (на прикладі м. Києва) Анотація   PDF
І.В. Дульська
 
№ 17 (2016) Концепція багаторівневої комп’ютерно-інтегрованої системи управління виробництвом на промисловому підприємстві Анотація   PDF
П.В. Новіков, В.М. Марченко
 
№ 15 (2014) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СТАН НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А.П. Сіренко, Р.А. Якименко
 
№ 12 (2013) корпоративна культура та її взаємозв'язок з корпоративною соціальною відповідальністю Анотація   PDF
Т.Р. Антошко, Ю.В. Тюленєва
 
226 - 250 з 748 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>