Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 14 (2014) Аналіз ефективності підприємства та oбґpунтувaння ocнoвних зaхoдів підвищення його пpибуткoвocті на прикладі ТОВ «СВС» Анотація  PDF
О.С. Хринюк, І.В. Бабич
 
№ 11 (2013) Удосконалення підходів до визначення фінансового прибутку та ефективності власників підприємства Анотація  PDF
О.А. Зінченко
 
№ 13 (2014) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація  PDF
О.В. Клименко, А.М. Брезіцька
 
№ 17 (2016) Оцінка капіталовкладень на відновлення хімічної промисловості Анотація  PDF
Н.Р. Пождема, О.А. Підлісна
 
№ 11 (2013) Сучасні методи оцінки персоналу підприємства Анотація  PDF
І.О. Ахновська
 
№ 17 (2016) Сучасні методи управлiння виробничою діяльністю промислового підприємства Анотація  PDF
Л.С. Шиманська, В.П. Мартиненко
 
№ 11 (2013) Бенчмаркінг, як ефективний інструмент управління бізнесом Анотація  PDF
С.О. Кириченко, В.М. Євдокименко
 
№ 10 (2012) ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
О. А. Гавриш, І. С. Ткач
 
№ 18 (2016) ПРОГРЕСИВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Петрович Василь Мартиненко, Назар Вікторович Легеза
 
№ 22 (2018) Методичне забезпечення оцінки управління виробничою діяльністю підприємства Анотація  PDF
В.П. Мартиненко, Ольга Анатоліївна Гальчик
 
№ 9 (2012) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
О.І. Андрусь, Н.П. Кравченко
 
№ 21 (2018) НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Анна Юріївна Погребняк, Алла Дмитрівна Медведєва
 
№ 8 (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВАРІАНТУ ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ Анотація  PDF
Юлія Валеріївна Тюленєва, В.І. Заволока
 
№ 10 (2012) ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ Анотація  PDF
Н. Я. Бойчук
 
№ 23 (2019) НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Анотація  PDF
Петро Васильович Круш, Дмитро Владиславович Ліндаєв
 
№ 5 (1) (2010) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Б.М. Сердюк, І.І. Жадан
 
№ 19 (2017) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Анна Юріївна Погребняк, Ірина Ліннік
 
№ 10 (2012) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація  PDF
О. І. Андрусь, Н. П. Кравченко
 
№ 23 (2019) Проблема підвищення ефективності логістичних процесів на основі використання ІТ-технологій Анотація  PDF
Ольга Іванівна Андрусь, Наталія Сергіївна Беляєва
 
№ 22 (2018) Трансфертне ціноутворення в Україні: проблеми і перспективи розвитку Анотація  PDF
Ольга Андрусь
 
№ 9 (2012) ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ Анотація  PDF
О.П. Левченко, Л.В. Ряба
 
№ 18 (2016) Економічна оцінка ефективності підвищення конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств Анотація  PDF
Юлія Олегівна Гавриш
 
№ 8 (2011) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ Анотація  PDF
Ю.П. Матусов, А.С. Будаєва
 
№ 21 (2018) Оцінювання ефективності логістичної діяльності підприємства електронної торгівлі Анотація  PDF
Інна Василівна Ігнатенко, Марина Анатолівна Пічугіна
 
№ 17 (2016) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
А.В. Нетяга, П.В. Круш
 
26 - 50 з 67 результатів << < 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо