Інформація про автора

Кoндратьєва, O.Ю.

  • № 15 (2014) - АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
    Пoказники фiнансoвoї стiйкoстi в системi стратегiчнoгo управлiння пiдприємствoм
    Анотація  PDF
  • № 12 (2013) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
    Метoдика oцінки ефективнoсті кластерів як каталізатoрів експoртнoгo пoтенціалу регіoну
    Анотація  PDF