Інформація про автора

Кавтиш, О.П.

 • № 5 (1) (2010) - ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ
  ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
  Анотація  PDF
 • № 5 (2) (2010) - ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ
  КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  Анотація  PDF
 • № 7 (2011) - ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ
  МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  Анотація  PDF
 • № 15 (2014) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  Роль нематеріальної мотивації у підвищенні продуктивності праці персоналу
  Анотація  PDF
 • № 14 (2014) - ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ
  Удосконалення управління грошовими потоками з метою підвищення ефективності діяльності підприємства
  Анотація  PDF
 • № 14 (2014) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств у сучасних умовах
  Анотація  PDF
 • № 13 (2014) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ: ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  Анотація  PDF
 • № 13 (2014) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
  Анотація  PDF
 • № 12 (2013) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • № 12 (2013) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  Стан та можливості покращення стратегічного управління на підприємствах України
  Анотація  PDF
 • № 11 (2013) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Проблеми та перспективи підвищення продуктивності праці на підприємствах України
  Анотація  PDF
 • № 11 (2013) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  Проблеми та напрями розвитку малого бізнесу в Україні
  Анотація  PDF
 • № 9 (2012) - ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ
  ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  Анотація  PDF