№ 20 (2017)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

Співголова: Гавриш О.А.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Валоух П., Войтко С.В., Гопеенко Виктор, Зозульов О.В., Крейдич І.М., Кураташвілі Альфред Анзорович, Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Мітенков М.В., Смоляр Л.Г., Солнцев С.А., Тульчинська С.О., Шегда А.В.

 

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

 

Укладачи: Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

 

Наукове редагування: Круш П.В., Тюленєва Ю.В.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF (Русский)
Елена Витальевна Кривда, Дмитрий Игоревич Гуров 5-12
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Петро Васильович Круш, Максим Віталійович Сірик 13-22
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Віталіївна Макалюк, Вікторія Потапова 23-30
Регулювання міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізації PDF
Наталя Євгенівна Скоробогатова, Лілія Карнажук 31-39
Вплив сільського господарства на розвиток економіки України PDF
Юлія Тюленєва, Олександра Сергіївна Зазимко 40-44
Переробка відходів виноробної промисловості, як один з методів підвищення економіки України PDF
Юлія Валеріївна Тюленєва, Анастасія Сергіївна Шакун 45-53

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Підходи до визначення сутності, ролі та взаємозв’язку інноваційного розвитку і капіталізації підприємства PDF
Олена Антонівна Зінченко, Дмитро Зінченко 54-62
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Олексій Зробок, Ірина Віталіївна Макалюк 63-71
АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ХІМІЧНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ PDF
Ольга Кожемяченко, Ілля Руденко 72-78
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н.П. Круш, О.М. Згуровський 79-86
ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ PDF
Н.П. Круш, П.П. Круш 87-92
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Миколаївна Манаєнко, Ольга Володимирівна Савченко 93-99
Ефективність виробництва альтернативної енергії на сільськогосподарських підприємствах PDF
Валентина Миколаївна Марченко, Анна Кіт 100-107
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВДОСКOНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Анна Юріївна Погребняк, Ірина Миколаївна Ліннік 108-116
Моделювання інвестиційної привабливості підприємства на засадах багатокритеріальності PDF
Наталя Євгенівна Скоробогатова, Анастасія Корчак 117-125
АКТИВІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Т.Р. Тульчинський 126-133

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Вплив криптовалют на фінансову систему в Україні PDF
Анна Ігорівна Агапова, Андрій Олександрович Сігайов 134-141
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анастасія Ігорівна Бондар, Валентина Миколаївна Марченко 142-149
Створення кооперативних банків як спосіб подолання кризи у банківський системі України PDF
Юлія Вікторівна Калюжна, Софія Олександрівна Якименко 150-157
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Петрівна Ткаченко, Юлія Олександрівна Токарська 158-163
Обрання оптимальної системи оподаткування: обґрунтовані рекомендації юридичним особам PDF
Сергій Васильович Юшко 164-171

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Інна Ігорівна Бершадська, Світлана Олександрівна Тульчинська 181-188
Методи оцінки ефективності управління збутової діяльності промислового підприємства PDF
Ю.О. Гавриш, Ігор Слєсь 189-197
ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ PDF
Володимир Вікторович Іванченко, Олена Віталіївна Кривда 198-202
Аналіз кризових явищ на підприємствах кондитерської галузі в сучасних умовах PDF
Ірина Коляденко, Оксана Петрівна Кавтиш 203-210
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ» PDF
П.В. Круш, Ярослава Григорівна Прокопенко 211-216
Функції управління виробничою діяльністю підприємства PDF
В.П. Мартиненко, Ольга Анатоліївна Гальчик 217-224
Проблеми формування ефективної цінової стратегії підприємства PDF
Ольга Андрусь 172-180

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Аналіз ефективності методів оцінки ризиків банкрутства підприємств на прикладі ПАТ «ЗАЗ» PDF
Алла Володимирівна Гречко, Ірина Володимирівна Нечипорук 225-236
Використання багатофакторної моделі компанії “Дюпон” для аналізу прибутковості діяльності підприємства PDF
Оксана Петрівна Кавтиш, Юлія Олександрівна Прокопчук 237-247
Аналіз ділової активності підприємства як основа підвищення ефективності його діяльності PDF
Ірина Ігорівна Коляденко, Оксана Петрівна Кавтиш 248-256
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Василь Петрович Мартиненко, Назар Вікторович Легеза 257-268