№ 19 (2017)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

Співголова: Гавриш О.А.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Валоух П., Войтко С.В., Зозульов О.В., Крейдич І.М., Кураташвілі Альфред Анзорович, Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Мітенков М.В., Смоляр Л.Г., Солнцев С.А., Темічев А.М., Тульчинська С.О., Шегда А.В.

 

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

 

Укладачи: Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

 

Наукове редагування: Круш П.В., Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Теоретичне обґрунтування концептуальних засад сучасного ціноутворення PDF
Ольга Андрусь 5-13
Дослідження підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні PDF
Наталка Яківна Бойчук, К.А. Кода 14-24
Проблеми енергозбереження та підвищення енергоефективності економіки України PDF
Наталка Яківна Бойчук, М.М. Острянко 25-34
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF (Русский)
Елена Витальевна Кривда, Анастасия Витальевна Крючковская 35-41
Методологія еволюційної теорії щодо впливу політичної, інституціональної та структурної складової на економіку України PDF
П.В. Круш 42-50
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Віталіївна Макалюк, Сергій Зінчук 51-58
Фактори зміни валютного курсу в Україні PDF
В.М. Марченко 59-66
Економічна оцінка стану та тенденцій формування кадрового потенціалу академічного сектору науки PDF
Любов Петрівна Овчарова, В.П. Бодеко 67-75
Властивості системи заходів для забезпечення економічної безпеки розвитку регіонів PDF
Р.В. Тульчинський 76-82
Роль і значення хімічного комплексу в економіці України PDF
Ю.В. Тюленєва, Марія Андріївна Андрієнко 83-87
Сучасні тенденції використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в Україні PDF
М.О. Чупріна, І.А. Шеховцова 88-94

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СЦЕНАРІЇВ ФОРСАЙТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ НА ЗАСАДАХ БАЛАНСОВОГО ПІДХОДУ PDF
С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. М. Згуровський 95-104
Комерціалізація екологічного проекту з технологією подвійного використання PDF (English)
Наталія Анатоліївна Шевчук, Сергій Петрович Денисюк, Стефан Володимирович Зайченко, Оксана Олексіївна Вовк 105-112
Інноваційна товарна стратегія корпоративного підприємства PDF (English)
Анна Державська 113-116
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЯ PDF
Наталія Петрівна Круш 117-124
НОВІ ТРЕНДИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Владиcлав Олександрович Салабай, Ірина Миколаївна Манаєнко 125-131
ОСОБЛИВОСТІ КРАУДФАНДИНГ ЯК РІЗНОВИДУ ІНВЕСТУВАННЯ PDF
С. О. Тульчинська, О. С. Солосіч, М. О. Голуб 132-140

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

БАНКІВСЬКИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
В.В. Красношапка, Катерина Олександрівна Колосенко 141-148
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ БАНКУ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Петро Васильович Круш, Станіслав Ігорович Бугрім 149-158

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ФАКТОРИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Інна Ігорівна Бершадська, Ірина Віталіївна Макалюк 159-166
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Володимирівна Нечипорук, Алла Володимирівна Гречко 167-172
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Віталійович Данилов, Оксана Петрівна Кавтиш 173-180
Економічна ефективність підприємницької діяльності у виправних установах України PDF
Олена Анатоліївна Підлісна, Ірина Юріївна Питайло 181-186
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анна Юріївна Погребняк, Ірина Ліннік 187-192
Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні PDF
Вiкторія Сергіївна Єнич, Ю.В. Тюленєва 193-197

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анастасія Ігорівна Бондар, Тетяна Петрівна Ткаченко 198-204
АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» PDF
Станіслав Ігорович Бугрім, П.П. Круш 205-212
Систематизація методів оцінювання ефективності збутової діяльності підприємства PDF
Галина Сергіївна Власнюк, Оксана Петрівна Кавтиш 213-221
ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Назар Вікторович Легеза, Василь Петрович Мартиненко 222-227
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ PDF
А.Ю. Погребняк, Андрій Миколайович Рубцов 228-234
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ PDF
Тетяна Петрівна Ткаченко, Юлія Олександрівна Токарська 235-241
Оцінка факторів конкурентоспроможності підприємства PDF
Олексій Сергійович Хринюк, Олена Валеріївна Ткач 242-252