№ 17 (2016)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

 

Співголова: Гавриш О.А.

 

Члени редколегії: Ангелов К.П., Валоух П., Войтко С.В., Дергачова В.В., Зозульов О.В., Крейдич І.М., Кураташвілі А.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Мітенков М.В., Смоляр Л.Г., Солнцев С.А., Темічев А.М., Тульчинська С.О., Шегда А.В., Шульгіна Л.М.

 

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

 

Укладачи: Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

 

Наукове редагування: Круш П.В., Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ PDF
Н.П. Воробйова, С.М. Савченко 5-13
Оподаткування сільського господарства України PDF
Д.К. Глущенко, Ю.В. Тюленєва 13-17
Концепція Smart City як стратегія побудови інфраструктури неоіндустріа-льного технологічного укладу (на прикладі м. Києва) PDF
І.В. Дульська 17-24
Доцільність використання джерел струму на основі конденсаторів. PDF
Я.В. Кохановський, І.П. Петровська 24-28
Розвиток світового сектора науки: статистичний аналіз PDF
Л.П. Овчарова 28-36
Ефективність роботи бізнесу у владі PDF
В.В. Петрова, І.П. Петровська 36-40
ПРОБЛЕМА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.П. Рудзевич, В.М. Кий 40-46

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Кластери як одна зі спеціальних форм організації інноваційної діяльності України в європейському науково-технологічному просторі PDF
О.М. Бойко 41-54
Управління конкурентоспроможністю: ефективні інструменти ведення бізнесу PDF
Н.Я. Бойчук, К. С. Малинка 54-62
Роль систем управління базами даних в обробці економічної інформації PDF
О.В. Кривда, Ю.I. Видря 62-66
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.В. Нетяга, П.В. Круш 66-72
Концепція багаторівневої комп’ютерно-інтегрованої системи управління виробництвом на промисловому підприємстві PDF
П.В. Новіков, В.М. Марченко 73-80
Оцінка капіталовкладень на відновлення хімічної промисловості PDF
Н.Р. Пождема, О.А. Підлісна 81-86
Оцінка розвитку інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан та проблеми PDF
Юлія Олександрівна Рижкова 86-92
Інвестиції в промисловість України PDF
Т.В. Ященко, О.А. Підлісна 92-97

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Без заголовку
Д.І. Буковел, П.П. Круш 98-101
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.В. Гречко, О.М. Мельнікова 101-112
Сучасні методи управлiння виробничою діяльністю промислового підприємства PDF
Л.С. Шиманська, В.П. Мартиненко 112-116
Управління процесом формування витрат системного інтегратора PDF
П.В. Новіков, В.М. Марченко 116-123
Організація робочого місця на сучасному підприємстві PDF
В.В. Носік, О.А. Підлісна 123-127
Організація безтарифної системи оплати праці на виробничо-торгівельному підприємстві PDF
П.С. Бакуменко, Т.П. Ткаченко 127-136
Модель мотивації праці на підприємстві PDF
В.Ю. Степанюк, Ю.В. Тюленєва 136-140
Формування ділових якостей приватного власника PDF
Т.А. Хондока, І.П. Петровська 140-147
Чинники ефективної політики енергозбереження та енергоефективності промислового підприємства PDF
О.С. Хринюк, І.В. Ковальська 147-152
Порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства PDF
М. В. Шашина, О. Т. Войтюк 153-159
Роль коучингу в політиці ефективного управління персоналом PDF
І. А. Шеховцова, А.С. Годована 159-165

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ефективність оплати праці на торгівельному підприємстві PDF
П.С. Бакуменко, Т.П. Ткаченко 166-173
Оптимізація управління бізнес - процесами на підприємствах України PDF
Н.Я. Бойчук, В.В. Орел 173-180
Моделі прогнозування фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства PDF
О.А. Гавриш, М.О. Журіна 180-188
Діагностика ймовірності виникнення фінансової кризи на ДП «Антонов» PDF
A.В. Гречко, Я.Г. Прокопенко 188-199
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.П. Заборовець 200-205
Визначення конкурентоспроможності продукції на прикладі ТОВ «Житомирський Граніт» PDF PDF
П. В. Круш, П.І. Кадиш 206-213
АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.П. Мартиненко, В.В. Усатюк 214-222
Аналіз рентабельності підприємства керамічної промисловості PDF (Русский)
К.В. Плахотя, Ю. Гавриш 222-227
Дослідження сутності витрат обігу, як основний елемент витрат в торгівлі PDF
М.Ю. Гревцева, В.В. Попова 227-232