№ 16 (2015)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор:  Круш П.В.

Співголова: Гавриш О.А.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Войтко С.В., Дергачова В.В., Крейдич І.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Солнцев С.А., Стеченко Д.М., Тульчинська С.О., Шегда А.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є., Зозульов О.В., Мітенков М.В., Темічев А.М.

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

Укладачи: Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

Наукове редагування: Круш П.В., Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.


Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Проблеми ринку праці України PDF
Т.Р. Антошко, Т.Р. Карнаух 6-11
Перспективи використання біогазу в Україні PDF
Н.Я. Бойчук, А.В. Кіт 11-17
ЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В.Г. Бурлака 17-23
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF
В.Г. Бурлака 23-30
Сланцевий газ в Україні PDF
О.А. Гавриш, І.А. Голоюх 30-34
ПРІОРИТЕТИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
І.В. Дульська 34-40
Фармацевтический рынок Украины: состояние на данный момент и тенденции дальнейшего развития PDF
В.М. Кий, А.Г. Чикина 40-46
Наукові підходи до формування системи управління гуртово-роздрібними підприємствами PDF
В.М. Марченко, К.В. Кирикович 46-52
Державний борг України: причини виникнення, засоби регулювання та шляхи зменшення PDF
О.А. Підлісна, Р.В. Кибал 52-57
Зовнішній державний борг України PDF
О.А. Підлісна, В.Ю. Янкова 57-63
Проблема вторинної переробки поліетилентерафталату PDF
А.П. Сіренко, O.O. Гуляєва 63-67
Наслідки зміни юридичного статусу АР Крим для самого Криму та України PDF
Т. П. Ткаченко, Р.В. Кибал 67-71
Проблеми м’ясопереробної галузі України в умовах фінансової кризи PDF
О.М. Уразовська, А.С. Струпова 71-77
Конкурентоспроможність як базис функціонування зовнішньоекономічних відносин сучасності PDF
I.A. Шеховцова, М.О. Цибуленко 77-82

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Особливості підтримки формування та розвитку інноваційної діяльності реального сектору економіки PDF
О.М. Бойко 83-90
Управління інтелектуальною власністю в системі економічної безпеки промислового підприємства PDF
Л.В. Джемелінська 90-94
Роль творчості у прийнятті рішень PDF
О.В. Кривда, Н.М. Шавловська 94-98
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ МЕТОДИ МАРКЕТИНГУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
С.О. Тульчинська, Є.І. Сегеда 98-104
Економічна вигода від застосування біокераміки в медицині на прикладі відкриття зуботехнічної лабораторії PDF
І.А. Шеховцова, М.В. Руденька 104-109
Вплив інформаційних технологій на конкурентні переваги компанії в Україні PDF
І.М. Шкарабура, Л.Ю. Гальчинський 109-114

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2014 РОКУ PDF
В.В. Красношапка, М.М. Савченко 115-119
Перспективні інструменти та джерела фінансування інфраструктурних проектів PDF
Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко 119-129
АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
А.Ю. Погребняк, І.Л. Кушик 129-136
РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ PDF
Т. П. Ткаченко, Д.П. Волинець 136-141
Фізичні особи у підприємницькій діяльності PDF (Русский)
Ю.В. Тюленева, К.A. Поддубный 141-150

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Економічні проблеми фармацевтичного підприємства України PDF
Т.Р. Антошко, І.О. Романок 151-156
Економічні проблеми та шляхи покращення становища підприємництва в Україні
О.А. Гавриш, Т.O. Ковнер 156-160
Кадрова політика як інструмент стратегічного управління персоналом підприємства PDF
О.П. Кавтиш, О.В. Максимішина 160-166
Основи впровадження контролінгу в систему управління підприємством PDF
С.Р. Костирко, В.М. Кий 166-173
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О.С. Кириченко, І.В. Капітанчук 173-179
Управління витратами підприємства в сучасних умовах розвитку PDF
П.В. Круш, Л.Е. Богданович 179-184
Підтримка конкурентоспроможності підприємства на основі розробки та вибору конкурентних стратегій в умовах системної кризи економіки PDF
І.П. Петровська, А.О. Носов 184-190
УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
А.А. Геворгян, О.А. Підлісна 190-197
Проблеми УМД УДППЗ «Укрпошта» PDF
А.П. Сіренко, А.Ю. Соломенко 197-202
Економічне шпигунство як дестабілізуючий фактор розвитку підприємницької діяльності в Україні PDF
Т.П. Ткаченко, Р.В. Панасюк 202-207
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю.В. Тюленєва, Н.В. Кобцов 207-211
Поняття та складові фінансової політики підприємства, а також основні її етапи в умовах нестабільної економічної ситуації PDF
О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк 211-217
Ефективна модель антикризового управління на підприємстві PDF
М.В. Шашина, Н.М. Юхим 217-224
Система управління асортиментом на ПАТ "Оболонь" PDF
А.В. Державська, Н.В. Язвінська 224-229

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дослідження методів підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства PDF
А.В. Гречко, А.С. Гречухін 230-236
Дослідження ефективності виробничої діяльності ДП «Антонов» PDF
А.В. Гречко, Я.Г. Прокопенко 236-241
Обґрунтування підходів до підвищення прибутковості промислових підприємств в сучасних умовах PDF
Б.В. Дергалюк, А.С. Шаблій 241-248
Удосконалення конкурентних стратегій підприємств кондитерської галузі (на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен») PDF
О.П. Кавтиш, А.О. Носов 248-255
Напрями підвищення прибутковості діяльності будівельних підприємств PDF
О.П. Кавтиш, М.Ю. Трохименко 255-261
СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
С.О. Кириченко, І.М. Лінник 261-266
Виробничий потенціал підприємства та підходи до його оцінки PDF
П.В. Круш, Т.О. Бойко 266-271
Методики оцінки фінансової діяльності підприємства PDF
П.В. Круш, Р.А. Якименко 271-276
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.П. Мартиненко, Л.С. Шиманська 276-280
Синергетичний підхід до ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТОВО-РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
В.М. Марченко, К.В. Кирикович 280-285
ВПЛИВ ТИПУ ВУГІЛЛЯ НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ «ВОДА ВИСОКООЧИЩЕНА» PDF
І.П. Петровська, К.С. Реброва 285-292
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.Ю. Погребняк, Я.О. Петрик 292-298
Застосування механізмів фінансової стабілізації на прикладі підприємства ПАТ "Мотор Січ" PDF
М.В. Шашина, В.С. Кайдаш 298-306
Шляхи зниження собівартості продукції на підприємствах кондитерської галузі України PDF
Т.Є. Шевченко, О.В. Мороко 306-312