№ 9 (2012)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії,  головний редактор:  Круш П.В.

 Співголови: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Солнцев С.А., Яловий Г.К.

 Члени редколегії: Ангелов К.П., Крейдич І.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Сімченко Н.О., Стеченко Д.М., Супрун В.П., Шегда А.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є., Зозульов О.В., Митаков М.В.,Темичев А.М., Тульчинська С.О.

 Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

 Укладачі: Антошко Т.Р., Погребняк А.Ю., Круш Н.П.


Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ PDF
О.І. Андрусь, Н.П. Кравченко 5-11
ЗМІНА ОЛІГАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ – ШЛЯХ ДО КРАЇНИ З РОЗВИНУТОЮ ЕКОНОМІКОЮ PDF
І.Г. Бальвас, В.В. Дергачова 11-16
СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF PDF (Русский)
Л.В. Джемелинская, О.О. Сарапулова 16-21
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
П.В. Круш, С.В. Поліщук 22-28
Оптимизація виробничого циклу переробки побутових відходів PDF PDF (Русский)
М.М. Курмач, E.А. Подлесная 28-35
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО АВІАПРОМУ PDF
А.Є. Нефьодова, В.І. Кривда 35-40
БЕЗРОБІТТЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УКРАЇНІ PDF
О.А. Підлісна, Г.М. Білоус 41-46
СУЧАСНИЙ СТАН ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ PDF
М.М. Прихнич, Т.Є. Шевченко 46-51
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ ТА ПРІОРИТЕТИ ПРОТИДІЇ ЇЙ PDF
Т.В. Сакалош, І.А. Майструк 51-56
МІСІЯ ТА АРХІТЕКТУРА – КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС PDF
Т.Є. Шевченко, М.І. Войтова 56-60

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИКО- ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В.Г. Бурлака 61-67
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТІНІХ СТРУКТУР PDF
О.А. Гавриш, Н.П. Круш 67-74
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ. МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
І.І. Жадан, П.В. Круш 75-80
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О.П. Кавтиш, Н.П. Круш 81-86
СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко 86-94
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН- ЛІДЕРІВ PDF
І.П. Петровська, О.Р. Фоменко 94-102
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ СТРУКТУРИ ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
І.П. Петровська, Я.О. Маркіна 103-107
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.І. Серажим, О.О. Мезенцева 108-113
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
О.В. Чуняк, О.П. Заборовець 113-119

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
О.І. Андрусь, А.С. Базанова 120-124
ЕКОНОМІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Т.Р. Антошко 124-132
ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
А.В. Гречко, Ю.В. Рудковська 132-137
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
В.І. Миколаєнко, О.В. Клименко 138-142
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КРИЗИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.Ю. Погребняк, О. П. Левченко 143-148
КРАУДСОРСИНГ, ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ PDF
Т.В. Співаковська, Т.В. Лимар 149-154
КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОКОНКУРЕНТНІ ДІЇ НА РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Т.П. Ткаченко, А.В. Пташинський 154-160
СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю.В. Тюленєва, Т.Р. Антошко 160-166

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.А. Гавриш, А.О. Ванін 167-172
ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ PDF
С.О. Тульчинська, І.І. Свистун 172-177
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю.В. Тюленєва, М.В. Тарасенко 177-182

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ PDF
О.П. Левченко, Л.В. Ряба 183-189
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н.Я. Бойчук, О.А. Шевчук 189-195
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОЗРІЗІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ТОРГОВИХ МАРОК КОМПАНІЇ PDF
С.О. Кириченко, Ю.О. Хваль 195-202
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ: ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ PDF
М.С. Климак, С.В. Войтко 202-210
ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ СТРАТЕГІЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.В. Красношапка, С.С. Богдан 210-215
ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
І.В. Макалюк, О.Р. Фоменко 216-222
ВРАХУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ PDF
Б.М. Сердюк, А.А. Ліщук 222-227