№ 5 (3) (2010)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань. Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Даний збірник повністю відповідає макету оригінала. За політикою збірника на момент створення цього випуску мовою подання була лише українська.

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА PDF
Н.С. Боклан, М.В. Скорик 5-7
АНАЛІЗ СУБ’ЄКТНОСТІ НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ PDF
Л.Ю. Гальчинський, О.В. Чвертко 7-11
ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ (ГМК) УКРАЇНИ PDF
О. О. Глушко 11-15
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
М.О. Змієнко, О.О. Кліннік 15-18
КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF
О.В. Іваницька, М.Ю. Косовська 19-22
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
С.О. Кириченко, М.В. Гербеда 22-27
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
А.О. Мілай, О.О. Чередниченко 27-30
АНАЛІЗ СТАНУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ PDF
І.К. Рисцов, Г.В. Зелена 31-35
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В.І. Серажим, К.Ю. Болтрик 35-40
ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РИНКУ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
Б.М. Сердюк, М.С. Климак 40-43
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ БУРЯКОВОЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СВІТЛІ ДОВГИХ ХВИЛЬ М.Д. КОНДРАТЬЄВА PDF
Б.В. Сінєльніков 43-47
ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ PDF
С.О. Тульчинська, Ю.М. Москалюк 47-51
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю. В. Тюленєва, М.Р. Маслікевич 52-55
ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ PDF
О.С. Хринюк, Л.А. Москаленко 55-59
НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
М.В. Шашина, А.В. Тарасенко 60-63
НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ PDF
Т.Є. Шевченко, М.А. Дяченко 63-67

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

РЕІНЖИНЕРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ PDF
Т.Р. Антошко, М.В. Боровенська 68-71
МЕТОДОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОСИЛЕННІ ПОЗИЦІЙ БРЕНДУ В ТОВАРНОМУ ПОРТФЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.А. Гавриш, К.Ю. Яворська 72-76
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.В. Гречко, О.В. Матвієнко 77-80
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.О. Змієнко, В.І. Гордєєв 80-83
ЕТАПИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПОСЛУГ PDF
О.В. Зозульов, А.В. Чуприніна 83-87
УКРАЇНСЬКО-БРАЗИЛЬСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛЬНОГО PDF
О.В. Іваницька, Д.О. Шевельов 87-92
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
С.О. Кириченко, І.М. Михалко 93-95
УЧЕТ ВНУТРИАССОРТИМЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА PDF
А.А. Коган 95-101
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.В. Костюнік 101-104
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ PDF
П.В. Круш, О.В. Белісов 104-108
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ПО ПОЛІПШЕННЮ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ PDF
Н.М. Литовченко 108-112
ПІДПРИЄМНИЦЬКА МОДЕЛЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
А.О. Мілай, Д.О. Марченко 112-115
СУТНІСТЬ ТА РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗБИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.І. Оштук, А.А. Лещук 115-119
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ЗАТ “УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР’ЄРИ” НА РИНКУ КОМПЛЕКСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
А.П. Румянцев, Н.В. Марченко 119-124
ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ СИМПТОМІВ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.І. Серажим, А.П. Мельникова 124-130
АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ PDF
Б.М. Сердюк, Г. Бочарова 130-136
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ “БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА” PDF
Т.П. Ткаченко, Д.С. Пилипчик 136-141
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
С.О. Тульчинська, Б.П. Чорній 141-144
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ю.В. Тюленєва, О.В. Гаценко 145-148
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
Ю.О. Хваль 148-151
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О.С. Хринюк, Ю.О. Коба 151-156
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ PDF
М.В. Шашина, О.В. Стаднік 156-161
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Т.Є. Шевченко, Н.В. Опанасюк 162-166
УЧЕТ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ PDF
М. В. Шукан 166-169
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
О.С. Яшкір 169-172