Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФММ - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій: