Корпоративний сектор і його роль у сфері досліджень і розробок

Любов Петрівна Овчарова, В.П. Бодеко, Ю.В. Хоменко

Анотація


Досліджено тенденції фінансового забезпечення наукових досліджень та інновацій  в Україні і зарубіжних країнах, проаналізовані динаміка кадрового потенціалу науки та інноваційна активність промислових підприємств України. Відзначається, що сформована модель розвитку вітчизняної економіки не в змозі сформувати запит на інновації з боку бізнесу. Ситуація, що склалася, не відповідає сучасним  тенденціям розвитку найбільш індустріально розвинених країн, що опираються на людський капітал і переваги, пов'язані з наявністю знань та інновацій. Визначено можливості  cстворення в українській  науковій та інноваційній сфері нових умов, пов'язаних з розвитком і розширенням зв'язків між державою, наукою і бізнесом та зміною їх ролі  в інноваційному процесі. У статті  показано, що головним напрямом державного регулювання в цій сфері повинна стати реалізація заходів, спрямованих на вирішення завдань - підтримки науки, розвитку кооперації, комерціалізації результатів НДДКР.


Ключові слова


корпоративний сектор; комерціалізація; витрати на дослідження і розробки; джерела фінансування; сектор науки; НДДКР; фінансування наукової сфери; інвестиції в науку

Повний текст:

PDF

Посилання


Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2015. – С. 150-165.

Євростат. - http://ec.europa.eu/eurostat/publications/recently-published.

World - 2500 Companies Ranked by R&D. - The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard [Electronic resource]. - Mode of access: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html.

Science, Technology and Innovation in Europe. - Luxembourg: Publications Office of the Euro-pean Union. - Eurostat, 2014. - P. 30.

World Investment Report. Summary. 2013. N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2013. P.22.

Кохно П.А. Приоритеты научно-технологического развития // Общество и экономика. 2012. - №.2. - С. 41-58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.