АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

В. Г. Бурлака

Анотація


У статті проведено аналіз фінансового-економічного стану машинобудівної галузі України в умовах кризи. З урахуванням цього аналізу зроблено висновки щодо основних факторів, які впливають на її результативність протягом досліджуваного періоду, та запропоновано пріоритетні напрями розвитку галузі.


Ключові слова


машинобудування; індекси обсягу продукції промисловості; сальдований фінансовий результат; кумулятивний прибуток; рентабельність від операційної діяльності; оборотні активи; кредиторська заборгованість; дебіторська заборгованість; сальдо дебіторсько- кред

Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційний розвиток економіки України та напрями його прискорення / За ред. В.П.Александрової.- К.: ІЕП НАН України, 2002.- 77 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / А.Гальчинський, В.Геєць, А.Кінах, В.Семиноженко.- К., 2002. – 326 с.

Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М.Геєць, В.П.Семеноженко.- Харків: Константа, 2006.- 272 с.

Иванова Н.И. Национальные инновационные системы / Н.И.Иванова.- М.: Наука, 2002.- 243 с.

Крыжановский Б.Н. Потенциал машиностороения / Б.Н.Крыжановский.-К.: Наукова думка, 1994.- 353 с.

Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / О.С.Попович.- К.: Фенікс,2005.- 226 с.

Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М.Портер.- М.: Международные отношения, 1993.- 896 с.

Промисловий комплекс України: економічні трансформації та пріоритети розвитку / Н.В.Тарасова, І,С.Калініченко, А.М.Горський, О.С.Зарудна. – К.: Науковий світ, 2005. – 182 с.

Державна програма розвитку машинобудування на 2006-2011 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. №516: [Електроний ресурс]. – Доступний з: zakon1.rada.gov.ua.

Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. №1174: [Електроний ресурс]. – Доступний з: zakon1.rada.gov.ua.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / За ред. О.Г.Осауленко. - К.: ТОВ «Август Трейд», 2011.- 559 с.

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» 2010 / За ред. І.М.Жук. - К.: Держкомстат України, 2011.- 453 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.