ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Гавриш, І. С. Ткач

Анотація


Анотація: в даній статті розглядаються основні проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва, що стосуються практично всіх виробничих підприємств України; визначається місце проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва підприємництва та безпосередньо проблеми організації використання виробничих запасів на підприємстві як головної складової МТЗ.


Ключові слова


виробнича ефективність; матеріально-технічне забезпечення; виробництво; сировина; матеріали; підприємство; виробничий процес; технічні засоби виробництва; запаси; конкурентоспроможність продукції; задоволення потреб; готова продукція; послуги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін. / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2009. – 780 с.

Аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник / Є. Г. Скловська – К.: НТУУ «КПІ» , 2011. – 260с.

Адамова Н.А., Йохна В.А., Малова Т.Л., Пенкин Т.Е. Организация и планирование производства швейной промышленности, - Киев: «Высшая школа», - 1994.

Ким С.А., Пушкин П.С., Овчинников С.И. Организация и планирование промышленного производства, - Минск: «Вышэйшая школа», - 1980.

Кожекин Г. Я., Синица Л. М. Организация производства. – Минск: ИП «Экоперспектива», - 1998.

Организация и планирование машинно-строительного производства. – Под ред. М.И. Ипатова, В.И. Постникова, М.К. Захаровой, - Москва: «Высшая школа», - 1988.

Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий / под ред. С.Е. Каменицера, Ф.Ф. Русинова. – Москва: «Высшая школа», - 1984.

Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий / под ред. С.Е. Каменицера. – Москва: «Высшая школа», 1976.

Сергеев И.В. Экономика предприятия. – Москва: «Финансы и статистика», 1997.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.