СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Петро Васильович Круш, О. О. Чередниченко

Анотація


У статті досліджено та наведено класифікацію методів і принципів діагностики фінансового стану підприємства за різними його рівнями, визначено місце і роль моделювання у фінансовому аналізі, згідно з існуючими класифікаціями, розглянуто основні види моделей, що використовуються в процесі діагностики фінансового стану підприємства; розкрито системупоказників економічної діагностики.


Ключові слова


криза; діагностика; антикризове управління; фінансовий стан підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бень Т.Г. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємств [Текст] // Фінанси України. – 2002, № 6. – С. 53-61.

Заярна Н.М. Сутність діагностики стану господарської діяльності підприємства [Текст] // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.14. – С.142-147.

Качмарик Я.Д. Підходи до діагностики фінансового стану підприємства [Текст] // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.2. – С.174- 178.

Міценко Н.Г. Діагностика стану господарської діяльності підприємства [Текст] // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С.223-227.

Найденко О.Є. Методика діагностики стану внутрішнього середовища підприємства [Текст] // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2005. – №2 (84). – С.162-170.

Сметанюк О.А. Діагностика в антикризовому управлінні // Науковий потенціал світу 2004 [Текст]/ Матеріали І Міжнародної науково-практ. конф. Маркетинг та менеджмент. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 15. – С. 47-48.

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа [Текст] // Учебник-2-е изд., доп. - М: ИНФА-М., 2005 г.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.