РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. А. Шевчук, Ю.М. Демчук

Анотація


У статті розкрито взаємозв’язок інноваційної і виробничої діяльності підприємства, що дозволило розкрити сутність інновацій, зміст, роль та місце інноваційної діяльності у внутрішньофірмовому процесі відтворювання. Та було доведено, що підвищення ефективності інноваційної діяльності забезпечить економічну стійкість підприємства.


Ключові слова


інновація; резерви; ефективність; інноваційна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Матросова В.А. Обоснование резервов повышения эффективности инновационной деятельности // Вестн. Харьк. политехн. ун-та. Технический прогресс и эффективность производства: Материалы научно практической конференции «Исследования и оптимизация экономических процессов», 13-15 декабря 2000 г. – Харьков, 2000. – Вып. 122. - Ч.1. – С. 227-228.

Перерва П.Г., Матросова В.А. Методика выявления факторов и резервов повышения эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий // Вісник Харківського Університету. - Харьков, 2001. - № 506. – С. 200-202.

Матросова В.А. Экономическая оценка эффективности инвестиций // Вестн. Харьк. политехн. ун-та. Технический прогресс и эффективность производства. – № 26. – Харьков: ХГПУ, 1998. – Вып. 20. – С.9-12.

Матросова В.А. Анализ и развитие понятийного аппарата инновационной деятельности // Вестн. Харьк. политехн. ун-та. Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков: ХГПУ, 1999. – Вип. 90. – С. 58-61.

Матросова В.А. Методические основы оценки эффективности инновационной деятельности // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Технический прогресс и эффективность производства. Харьков, 2002. – Вып. 8-1. – С. 110–112


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.