ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О.В. Кривда, Н.О. Корінна

Анотація


У статті проаналізовано та узагальнено проблеми інноваційного розвитку вітчизняних малих підприємств, розглянуто структуру малих підприємств за критерієм регулярності та мети ведення інноваційної діяльності. У підсумку це дало змогу запропонувати заходи щодо підтримки інноваційної діяльності та забезпечення їх необхідними інвестиціями.


Ключові слова


інновації; інвестиційно-інноваційний розвиток; ін- новаційна активність; малий бізнес; малі підприємства; інвестиційна привабливість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варналій З.С. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : монографія / З.С. Варналій, А.Я. Гончарук, Я.А. Жаліло ; [за ред. З.С. Варна-лія]. - К. : НІСД, 2006. - 576 с.

Іляш О.І., Клепцова Ю.Б., Чергава К.Ю. Інвестиційно інноваційна активність малих підприємств // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.3

Пивоваров М.Г., Левченко О.М. Дослідження проблеми інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні // Науково-виробничий журнал Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво 2010р., №4

Шайдюк І.Є., Черкасова Ю.І. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. №1(3). Том 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.