ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Оксана Петрівна Кавтиш, А.Р. Гончарук

Анотація


Досліджено сучасні проблеми територіального розвитку в Україні та можливості їх вирішення на основі проектного підходу. Визначено та систематизовано основні проблеми реалізації проектного підходу на рівні територій. Запропоновано методичні підходи щодо їх вирішення та удосконалення регіонального управління з урахуванням сучасного проектного підходу.


Ключові слова


публічне управління; соціально-економічний розвиток територій; програми; проекти; проектний менеджмент (управління проектами).

Повний текст:

PDF

Посилання


Федорчак О.В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління

Цегольник П.А. Технологія управління проектами в державному управлінні: потенціал застосу- вання та шляхи підготовки фахівців // Вісн. УА ДУ. - 2001. - № 3. - С. 346-353.

Про Концепцію державної регіональної політики : Указ Президента України від 25 трав. 2001 р. № 341 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 22. – Ст. 983.

Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку. Затверджено наказом Міністерства економіки України 29 лип. 2002 р.

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000 р. № 1602-III

Видання проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток». – Режим доступу : www.rgd.org.ua.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лип. 2006 р. № 1001// Офіц. вісн. України. – 2006. – № 30. – С. 36 – 78.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.