Основні проблеми фінансового менеджменту галузі

О.С. Хринюк, Я.О. Маркіна

Анотація


Статтю присвячено визначенню вагомості поняття фінансового менеджменту. Це система надійності та ефективності управління існуючими фінансами підприємства. Від того як об’єкт управління розпоряджається фінансово-ресурсною базою залежить майбутнє фірми. Непрофесійність та не кваліфікованість цих рішень може стати причиною втрачання масштабу діяльності, гальмування розвитку підприємства або навіть банкрутство.

 


Ключові слова


фінансовий менеджмент; інвестиції; фінансування; виробнича діяльність; управління активами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Заболотний В. Сучасний менеджмент як фактор зростання потреби в знаннях та освіті // «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти». Зб.наук. праць в 6 томах/ К. вид-во Гнозис, 2009. – 0,5 др.арк.

Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова–Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник // – Посібники он-лайн [Електронний ресурс] / Режим доступу до статті: http://www.bооkz.cоm.uа/10/іndеx.htm

/Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна–Фінансовий менеджмент. Підручник. 2-ге вид. // – [Електронний ресурс] Режим доступу до статті: http://www.twіrpx.cоm/fіlе/344884/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.