Інноваційна діяльність металургійних підприємств України

Л.В. Джемелінська

Анотація


Проведено аналіз інноваційної активності металургійних підприємств України. Досліджено можливості модернізації металургійної галузі і активізації інноваційної діяльності підприємств.


Ключові слова


металургійні підприємства; інноваційна активність; інноваційна продукція; високі технології; об’єкти промислової власності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.:КНЕУ, 2003. – 394 с.

Джемелінська Л.В. Маркетинг в управлінні конкурентоспроможністю продукції // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 3. – Хмельницький, 2007. – С. 216- 219.

Мусіна Л.А. Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології: монографія/Л.А. Мусіна, А.В. Ямчук, Т.К. Кваша. – К.: УкрІНТЕІ, 2012. – 260 с.

Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія/за ред. д.е.н. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2011. – 644 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. Від. за випуск І.В. Калачова, ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2012. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua

Собкевич О.В., Воробйов С.Л. Пріоритети та важелі модернізації металургійної галузі України. Аналітична записка. [Електронний ресурс]/ Національний інститут стратегічних досліджень при резидентові України. http://www.niss.gov.ua

Рыбальченко С. Вари, вари ясно. Эксперт. Украинский деловой журнал. 3- 9 сентября 2012 №33 (358) – С.20-24


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.