АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В.М. Євдокименко, О.С. Кириченко

Анотація


Досліджено та систематизовано ризики проектної діяльності. Визначено, що у сучасних умовах важливою складовою промислових підприємств є проектна орієнтація. Розглянуті основні методи зменшення негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на результати діяльності промислових підприємств.

 


Ключові слова


аналіз; ризики; проект; оцінка; моніторинг; конкурентоспроможність; управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Архіпенков С. Лекції з управління програмними проектами. Москва 2009

Краснов О. М. Управління ризиками інвестиційних проектів промислових підприємств / О.М. Краснов: дис.... канд. екон. наук: 08.00.05. – Москва, 2006 – 18 с.

«PMBOK. Керівництво до Зводу знань з управління проектами «, 3-е вид., PMI, 2004.

Донець О.М. Використання міжнародних стандартів в управлінні ризиками / О.М. Донець, Т.В. Савельєва, Ю.І. Урецька [Електронний ресурс] // Управління розвитком складних систем. Режим доступу до статті: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.