ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

О.А. Гавриш, В.П. Башилова

Анотація


У статті розглянуто аспекти інноваційної діяльності як основного фактора структурної перебудови і стійкого економічного зростання України, що визначає перспективи її входження до кола економічно розвинутих країн. Виявлено причини структурних змін та визначено заходи щодо її структурної перебудови. Сформульовано заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.

 


Ключові слова


інноваційна діяльність; структурна перебудова; конкурентоспроможність; інвестиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Захарін С.В. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності. / С. В. Захарін // Економіка України. – 2010. – №12ю – С.48-58.

Геєць В.М. Суспільство, держава економіка :феноменологія взаємодії та розвитку: Монографія. / В. М. Геєць. – К.:ІЕП НАНУ, 2009. – 864с.

Захарін С.В. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі.// Економіка україни. – 2008. – №6. – С.27-36.

Статистичний щорічник України за 2011рік. – К. :Держкомстат, 2011. – С.323.

Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання : Навч. посібник. / В.Н.Гавва, Є.А. Божко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 221с.

Буднікевич І.М. Становлення регіонального ринку інновацій в Україні: Монографія. – Чернівці; Зелена Буковина, 2002. – 200с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.