Механізм стимулювання продуктивності праці на підприємстві

О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк

Анотація


На підставі проведених досліджень у статті висвітлено методи та загальний механізм стимулювання продуктивності праці на підприємстві, які в своїй сукупності і складають загальний механізм стимулювання


Ключові слова


продуктивність праці; прибуток; працівники; робочий час; кількість виготовленої продукції; кількість реалізованої продукції; методи підвищення продуктивності праці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Крушельницька О.В. Управління персоналом / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук . – К. : «Кондор». – 2005. – С . 308 .

Лукашевич М.П. Соціологія праці : підручник / М. П. Лукашевич . – К. : Либідь , 2004. – С.440.

Самыгин С.И. Менеджмент персонала / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009 – С . 495 .

Samsung Electronics Annual Report 2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.samsung.com/common/aboutsamsung/download/companyreports/2011_E.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.