Особливості міжнародної інвестиційної діяльності ТНК в умовах глобалізації

Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко

Анотація


Стаття присвячена аналізу ролі транснаціональних корпорацій у міжнародному русі капіталу, проаналізовано галузеву спрямованість ТНК та їх місце в розподілі міжнародного капіталу, досліджено шляхи залучення транснаціонального капіталу в країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою. Проаналізовано досвід ТНК, які активно застосовують моделі ДПП у вирішенні економічних проблем країни. Розроблено пропозиції щодо використання можливостей транснаціонального підприємництва для підвищення ефективності національної економіки.


Ключові слова


прямі інвестиції; міжнародна конкурентоспроможність економіки; транснаціоналізація; транснаціональні корпорації (ТНК); державно-приватне партнерство (ДПП).

Повний текст:

PDF

Посилання


World investment report, 2011 UNCTAD. С. 29. http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf .

Кондратьев В. Сражение за ТНК // Прямые инвестиции. – Москва, 2012. С.46.

Kuznetsov A., Chetverikova A., Toganova N. Investment from Russia stabilizes after the global crisis. June 23, 2011. P. 24. URL: http://www.vcc.columbia.edu/content/emerging-market-global-players.

В. Паньков: «Глобализация экономики: некоторые дискуссионные вопросы», Безопасность Евразии, 2008, № 1, с.227.

Іноземні інвестиції в нафтогазовий комплекс Росії // Нафтогазова Вертикаль. 2004. № 16. Режим доступу: http://www.ngv.ru/magazin/view.hsql?id=2366&mid=91.

The World Bank and PPAF, PPI Project Database


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.