Сучасний стан вугільної промисловості України

Н.Я. Бойчук

Анотація


Дана стаття присвячена проблемам вугільної промисловості України, ефективності державного регулювання та управління інвестиційним процесом для забезпечення стабільного розвитку з метою забезпечення енергетичної безпеки та незалежності держави.

В дослідженні розглянуті можливі причини, що призвели вугільну галузь до кризового стану, проаналізовані економічні, екологічні та енергетичні проблеми, які мають негативні наслідки для безперебійного функціонування вугільних підприємств, охарактеризована державна фінансова підтримка галузі, розглянуті механізми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, можливості та перспективи подальшого розвитку галузі.

 


Ключові слова


вугільна промисловість; енергоносії; кризовий стан; енергетична безпека; державний механізм регулювання та управління інвестиціями; реструктуризація; дотації; інвестиції; виробничі потужності; реформи; методи економічного регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика / Бодров В. Г. , Сафронова О. М., Балдич Н. І. – К.: Академвидав, 2010. – 357 с.

Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / Кредісов А.І., Панченко С.Г., Кредісов В.А. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 556с.

Кошеленко В.В. Оцінка місця вугільної галузі в енергетичній стратегії України та проблеми її розвитку / В.В. Кошеленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №2. С. 103-106.

Підгайна О.О. Соціальний аспект реструктуризації вугільної галузі / О.О. Підгайна // Економіка України. – 2010. – № 7. – С. 77-83.

Щудло О.В. Проблеми функціонування вугільної галузі України в ринкових умовах / О.В. Щудло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №8. С.68-70

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ: Українська правнича фундація, видавництво «Право», 1996. – 55 c.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року: затв. Розпоряд-женням Кабінету Міністрів України вiд 15.03.2010р. №145-р [Електронний ресурс]: http://zakon.rada.gov.ua/

Про надра – Законодавство України – Верховна Рада України [Електронний ресурс]: zakon.rada.gov.ua/go/132/94-вр‎


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.