Дослідження ризиків господарської діяльності підприємства НАСК «Оранта» та шляхи їх мінімізації

К.В. Шелехов, Д.М. Данилюк

Анотація


Робота присвячена дослідженню ризиків господарської діяльності підприємстваНАСК «Оранта», які виникають в процесі утворення ризиків в діяльності страхових компаній. В статті проаналізовано стан страхової компанії НАСК «Оранта», запропоновано класифікацію ризиків діяльності страхових компаній, а такожоцінення збитків. За результатами проведеного аналізу, розроблено заходи щодо мінімізації ризиків господарської діяльності підприємства. Проведені в дослідженні розрахунки на основі яких був зроблений аналіз і розроблені шляхи мінімізації ризиків, якінесутьсуттєве практичне значення для господарської діяльності конкретного підприємства і пропонується до впровадження.

 

 


Ключові слова


ризики; страхова компанія; рентабельність; прибуток; страховий ризик; мінімізація ризиків.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів : Сполом, 1998. – 327 с.

Вітлинський В.В. та ін. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посіб. За ред. В.В.Вітлинський. – К.: КНЕУ, 2002 .– 446 с.

Вітлинський В.В., Г.І.Великоіваненко. Ризикологія в економіці та підприємництві. К.: КНЕУ.- 2004. – 477 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб.К.: Т-во «Знання», КОО, 200. – 378 с.

Страхування: теорія і практика/ За загл. ред.-ю Н.М.Внукової: Харків: Бурун книга, 2004. – 376 с.

Гордиенко И. Основные риски страхового рынкаУкраины в 2011 году //[електронний ресурс] http://forinsurer.com// Insurance Top №2 (34) 2011 с.8-10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.