ЄС В РУСЛІ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В.Г. Бурлака

Анотація


У статті досліджено місце ЄС в руслі сучасних світових тенденцій використання ядерних технологій. В результаті проведеного дослідження зроблено висновки щодо особливостей використання цих технологій в країнах ЄС.


Ключові слова


атомна енергетика; первинні енергоносії; уран; ядерні технології; АЕС; конкурентоспроможність; енергомережа; електроенергія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергетична безпека України: чинники впливу, тенденції розвитку / [за заг. ред. М. П. Ковалка, А. К. Шидловського, В. П. Кухаря]. – К. : Укр. енцикл. знання, 1998. – 160 с.

Україна. Огляд енергетичної політики 2006 / Міжнародне енергетичне агентство ; за ред. К. Манділ. – Paris : IEA Publications, 2006. – 377 c.

Хлебников В. В. Рынок электроэнергии в России : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Хлебников В. В. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 296 с.

BP Statistical Review of World Energy 2012 [Електронний ресурс]. – London, 2012. – 45 p. – Режим доступу : http:// www.bp.com.

Energy, electricity and nuclear power estimates for the period up to 2050. – Vienna : IAEA, 2012. – 53 p.

Nuclear power reactors in the world. – Vienna : IAEA, 2012. – 79 p.

В энергетике ЕС // БИКИ. – 2012. – № 27. – С. 12–14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.