ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Н.Я. Бойчук, Ю.В. Павленко

Анотація


Аналізується структура джерел фінансування в основний капітал і вивчаються питання управління формуванням фінансових ресурсів в процесі відтворення основних фондів на вітчизняних підприємствах.


Ключові слова


інвестиції; реінвестування; основний капітал; переозброєння.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, 2000 – 512 с.

Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: Учеб.-практ. пособие. – М.: ТК Вел-би, Изд-во «Проспект», 2007. – 256с.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування: Статистична інформація// Інтернет-сайт / Державний комітет статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua – 05.03.2008 р.

Волков А. С. Искусство финансирования бизнеса. Выбор оптимальных схем. – М.: Вершина, 2006. – 328 с.

Рудык Н. Б. Структура капитала корпораций: теория и практика. – М.: Дело, 2004. – 272 с.

Бабук И. М. Инвестиции: финансирование и оценка экономической

эффективности / И. М. Бабук. – Минск : Вуз-ЮНИТИ, 1996. – 305 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.