ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Л.А. Скакун

Анотація


У статті перераховано звітно-інформаційні потреби інвестора, досліджено їх відповідність даним діючої фінансової звітності, на основі чого сформульовано необхідність розкриття нефінансової інформації у складі звітності. Обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення фінансової звітності підприємств сільськогосподарської галузі, з метою розвитку інвестиційних процесів.


Ключові слова


фінансова звітність; інвестор; інвестиції; фінансова інформація; нефінансова інформація; агропромисловий комплекс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пашута М.Т., Інновації: понятійно–термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання. М.Т. Пашута., О. М. Шкільнюк. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 118 с.

Стейн Стівен . Переваги EQ: Емоційний інтелект та ваші успіхи. Стейн Стівен Дж., Бук Говард І / Пер. з англ. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 384 с.

Лебідь Г.М. Інновації у сфері агропромислового виробництва: суть і значення / Г. М. Лебідь // Економіка АПК – 2003. – № 3. – ст. 47 – 50.

Любимов М.О. Інформаційні потреби користувачів, як основа вдосконалення системи обліку / М. О. Любимов // Облік і фінанси АПК.–2007.– № 11–12.– с. 167 – 170.

Родін В.С. Наукові основи інвестиційного забезпечення розвиткугалузей АПК у регіонах / В. С. Родін // Вісник аграрної науки – 2007. – № 3. – ст. 75 – 76.

Фурзикова М. Міжнародний стандарт розкриття інформації про похідні фінансові інструменти та операції хеджування / М. Фурзикова //Фінансовий ринок України. – 2009. – № 10. – с. 18–21.

»Інвест–газета», [Електронний ресурс] http://www.investgazeta.net/

»Кореспондент», [Електронний ресурс] http://ua.korrespondent.net/

Журнал «Эксперт» – конкурс фінансової звітності. [Електронний ресурс] http://www.expert.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.